Patrijarh Porfirije: Crkva treba da liječi podjele, a ne da ih proširuje

Patrijarh srpski Porfirije poručio je da je uloga Crkve da daje smisao čovjekovom postojanju, zbog čega je suštinski zadatak episkopa i sveštenika da po svaku cijenu svjedoče ovu svetu istinu.

Patrijarh je naglasio da zadatak episkopa i sveštenika nije da javnim opred‌jeljivanjem za jednu ili drugu stranu marginalizuju svoje poslanje, unoseći podozrenja i razdor među vjernike.

“Crkva je tu da objedinjuje, a ne da deli, da leči podele, a ne da ih produbljuje, da sprečava, a ne da pojačava svaku, pa i političku mržnju i netrpeljivost”, naveo je patrijarh Porfirije za portal “Pravoslavlje”.

On je objasnio da to istovremeno ne znači da se crkva ne bavi politikom u izvornom smislu – politikom kao načinom života i brigom za opšte dobro zajednice.

“Bavi se i te kako i obavezna je da se bavi prosvetom, kulturom i vrednostima koje su oblikovale i oblikuju identitet srpskog naroda”, istakao je patrijarh.

On je ocijenio da politička suština većine napada, kako sa lijeve, tako i sa desne strane političkog spektra, počiva u činjenici da Crkva odbija da uzme aktivnog učešća u partijskoj borbi i da se opredijeli za jednu ili drugu stranku.

“Mi, na žalost, gledamo kako se ponekad episkopi i sveštenici upliću u politiku u užem smislu te reči, odnosno u političku utakmicu stranaka, što nekima, koji ne razumeju ne samo mesto i ulogu Crkve u društvu nego samu suštinu njene misije u svetu, izgleda smisleno pa čak i hvale vredno”, naveo je patrijarh.

Kako je ukazao, pojedini ljudi – neki bez zadnjih misli, a drugi iz ličnih interesa – imaju utisak da je aktivni politički, pa i partijski angažman sveštenoslužitelja Crkve ne samo nešto što se od njih očekuje, nego su na to i obavezni.

“Takvo mišljenje je pogrešno, a takva očekivanja su bespredmetna i jevanđelski neutemeljena. Crkva insistira na tome da odbija da se aktivno uključi u političku borbu i krene da zastupa partijske i političke interese jednog dela svog naroda protiv drugog dela svog naroda iz više pod‌jednako važnih razloga”, naveo je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim riječima, prvi je taj da su partije, kako im i ime govori, dio cjeline, dok Crkva predstavlja sabor – cjelinu objedinjenog naroda Božjeg.

“Ona postoji da bi obuhvatala i sabrala sve delove u jednu zajednicu vernih. Pri tome, Crkva ne gubi iz vida činjenicu da njeni članovi koji su zainteresovani za politički život pripadaju različitim partijama”, objasnio je patrijarh.

On je ukazao da je uplitanje episkopa i sveštenika, koji treba da budu duhovni oci i pastiri svima, a ne nekima, u partijsku političku borbu, ne samo neispravno, nego i pogrešno, ističući da takvo ponašanje predstavlja greh svoje vrste.

“Ova istina postaje još jasnija kada uzmemo u obzir fenomen da su stranke nepostojane, fluidne, da menjaju svoje formate, da se jedna deli u više, a više stapaju u jednu. Sami pripadnici stranaka iz jedne prelaze u drugu, te tako oni koji su do juče bili protivnici prelaze na istu stranu i obrnuto”, naveo je patrijarh.

On je zaključio da su principi stranaka, iako legitimni i za tu sferu života razumljivi, relativni, promjenljivi i da pripadaju trenutku, dok je Crkva vječna, a samim tim uvijek ista i nepromjenljiva.

Foto: Instagram

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents