Zindović: Ponovno uvođenje pozicije glavnog pregovarača treba da sačeka novu vladu

Ponovno uvođenje pozicije glavnog pregovarača u procesu pregovora sa Evropskom unijom je mnogo bolje rješenje od samog postojanja Ministarstva evropskih poslova, ali je nova izmjena Odluke o pregovaračkoj strukturi, prema riječima saradnice na programima Centra za građansko obrazovanje Milice Zindović, posao kojim treba da se bavi nova vlada, jer je aktuelna u tehničkom mandatu i nema legitimitet da se time bavi.

Državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Milena Žižić kazala je Pobjedi, početkom aprila, da je na sjednici Kolegijuma za pregovore, kojom je predsjedavao odlazeći premijer Dritan Abazović, zaključeno da se u najkraćem roku pristupi izmjeni Odluke o pregovaračkoj strukturi.

I to na način što će se vratiti pozicija glavnog pregovarača, imenovati članovi i zamjenici pregovaračkog tima, ali i obrazovati novo koordinaciono tijelo koje će biti zaduženo za praćenje izrade i realizacije Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Takvu namjeru, ocijenila je Zindović, trebalo bi posmatrati iz dva ugla, a prvi se odnosi na trenutak u kojem se pristupa izmjeni postojeće odluke.

– Mi u Centru za građansko obrazovanje smatramo da Vlada u tehničkom mandatu apsolutno nema legitimitet da nepuna dva mjeseca pred održavanje vanrednih parlamentarnih izbora odlučuje o ovako važnim stvarima u procesa pregovora sa EU. To je prosto samo demonstriranje onoga što bi značilo da oni žele da kapitalizuju na ovoj stvari i iskoriste period koji im je preostao da izvrše neka nova partijska postavljenja – kazala je Zindović Pobjedi.

Sa druge strane, dodala je, i ova izmjena Odluke o pregovaračkoj strukturi radi se nasuprot mišljenju Evropske komisije i bez stručne analize koja bi pokazala što je to što je Crnoj Gori u ovom trenutku potrebno kako bismo dinamizirali pregovore, a što nam nije potrebno.

– Ono sa čime se definitivno slažemo je da je pozicija glavnog pregovarača mnogo bolje rješenje od samog postojanja Ministarstva evropskih poslova u kome je, kada je formirano, gospođa Jovana Marović pokrivala i poziciju ministarke i glavne pregovaračice – a sa političke pozicije – istakla je Zindović.

Podsjetila je da su i ranije govorili da je trebalo zadržati Kancelariju za evropske integracije i poziciju glavnog pregovarača koji bi, kako kaže, bio van političkih i partijskih dešavanja.

– Poziciju glavnog pregovarača trebalo bi da pokriva osoba koja će biti postavljena na ekspertsko-tehničkoj osnovi, a koja će napraviti potpuni otklon od bilo kakvih partijskih postavljenja. To bi trebalo da bude neko ko će biti posvećen, ali i ko raspolaže dovoljnim znanjem, kredibilitetom, stručnošću, ekspertizom i snagom da iznese taj proces i donese određene kvalitativne promjene. I vraćanje te pozicije treba da bude fokus, ali ne ove, nego sljedeće vlade – rekla je Zindović.

Osim toga, navela je, glavni pregovarač trebalo bi da funkcioniše pod „političkim kišobranom“ premijera i diktira obaveze ministarstvima.

Osvrnula se i na to što se za 11 godina pregovora, koliko obilježavamo u junu, pregovaračka struktura mijenjala osam puta i ocijenila da te promjene same po sebi nikako nijesu dobre.

-To ostavlja određene posljedice koje se prvenstveno odnose na gubljenje institucionalne memorije o kojoj se jako puno pričalo. Gubitak institucionalne memorije dalje indukuje i nedostatak i gubljenje entuzijazma i motivacije kadra koji je tamo zapošljen. U protekle dvije ili tri godine dosta ljudi je otišli ili je smijenjeno sa pozicija i mi sam prosto nemamo koga da iznese taj proces – upozorila je Zindović.

Smatra i da je pregovaračka struktura, kao tijelo koje bi trebalo da predvodi proces, daleko od građana i različitih zainteresovanih strana koje su dio procesa.

– Umjesto da to bude mjesto okupljanja različitih aktera kojima je u prvom redu bitan javni i crnogorski interes, evidentno je da je i sama pregovaračka struktura kao takva žrtva. Umjesto da bude nosilac promjena ona je žrtva partijskih promjena i postavljenja, a to sve utiče na usporavanje procesa – ne samo na političkom, nego i na tehničko-ekspertskom nivou – naglasila je Zindović.

Izvor: Pobjeda

NIKŠIĆ PROGNOZA