Zenović: Među državama članicama EU postoji konsenzus da Crna Gora dobije IBAR

Crna Gora je uradila sve da ispuni uslove potrebne za dobijanje IBAR-a, a prema našim saznanjima, za davanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila postoji i konsenzus među državama članicama Evropske unije, ocijenio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović.

“Usvajanjem važnih IBAR zakona, zakona koji se odnose na pravosuđe, medije, borbu i prevenciju korupcije i druge važne oblasti, Crna Gora je ispunila sve što je od nje zahtijevano u ovom složenom procesu, ostavivši male segmente određenih mjerila neadresiranim u ovom trenutku, ali izrađujući vrlo jasne mape puta kako i da u tim segmentima ostvari kompletan uspjeh”, rekao je Zenović.

On je podsjetio da je otvaranjem poglavlja 23 i 24, Crna Gora dobila 83 privremena mjerila koja je bilo potrebno da ispuni, a prema Novoj metodologiji usvojenoj 2020. godine ne može se zatvoriti ni jedno poglavlje prije nego što se ispune privremena mjerila u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava.

“U periodu koji je iza nas, crnogorske institucije uspjele su da odgovore upravo ovim zahtjevima i da ispune privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, posebno u vrlo intenzivnom periodu u zadnjih šest mjeseci, u kojem je između Evropske komisije i crnogorskih institucija vođen intenzivan dijalog, a sve sa ciljem da se odgovori i na preostala neispunjena mjerila”, kazao je Zenović.

U periodu koji je pred nama, rekao je Zenović, očekuje nas intenzivan dijalog između Evropske komisije, koja priprema Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlje 23 i poglavlje 24 (tzv. dva IBAR-a). Predlog tog dokumenta biće upućen organima Savjeta Evropske unije.

Glavni pregovarač je pojasnio da prvo dokument razmatra Radna grupa za proširenje Savjeta EU (COELA). Nakon nekoliko sastanaka ovog tijela, dokument ide na razmatranje Odboru stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije (COREPER), tijelu koje priprema sastanke Savjeta EU.

“Kada oba ova tijela daju svoj pozitivan predlog državama članicama, tada se može obznaniti da će Crna Gora u okviru Međuvladine konferencije dobiti pozitivan IBAR za poglavlje 23 i pozitivan IBAR za poglavlje 24”, rekao je Zenović.

On je dodao da mi u ovom trenutku znamo da, budući da je Crna Gora uradila sve što je političkom voljom bilo moguće uraditi, postoji konsenzus i među državama članicama oko toga da Crna Gora treba da dobije pozitivan IBAR za poglavlje 23 i poglavlje 24 i tako otključa pregovarački proces.

“Očekujemo da će u okviru belgijskog predsjedavanja biti organizovana upravo u danima pred nama Međuvladina konferencija i da će na njoj Crna Gora dobiti pozitivan izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlje 23 i 24”, kazao je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom.

Foto: MEP

NIKŠIĆ PROGNOZA