„Zakon o SPI Skupštini upućivan tri puta, MJU žali što se parlament bavio formom, a ne suštinom“

Skupština Crne Gore donijela je odluku da se Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama izostavi sa dnevnog reda, jer po njihovom mišljenju isti nije u saglasnosti sa Ustavom i pravnim sistemom, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave (MJU).

 Oni ukazuju da predloženi zakonski tekst nije u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, te da je u postupku njegove pripreme Sekretarijat za zakonodavstvo dao pozitivno mišljenje o usklađenosti Predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore.

„Nadalje, ni Zakonodavni odbor Skupštine nije dao ocjenu da je ovaj zakon u cjelini ili u nekom svom dijelu u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, već je na samoj sjednici konstatovao da isti nije u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa, a iz razloga što se Predlogom zakona mijenja više od 50% važećeg Zakona, što je pitanje za Sekretarijat za zakonodavstvo“, navode iz tog resora.

Naglašavaju da je zakon u Skupštini „proveo“ dvije i po godine, te da radna tijela Skupštine nijesu imala zamjerke na suštinu zakonskih rješenja, već na formu u kojoj su izmjene predložene. U prilog ovome govori, kako tvrde, i činjenica da je Predlog zakona jednoglasno podržan od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

„Iskazujemo žaljenje što Skupština nije prepoznala značaj ovog zakona, pa su prednost dali formi, a ne suštini, naročito kod činjenice da je isti dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije i jedan je od najznačajnijih propisa za transparenost i otvorenost rada organa i institucija u Crnoj Gori. Ne možemo se kao jedinstveni sistem selektivno baviti propisima od značaja za naš demokratski put i napredak u pregovorima sa EU, niti Ministarstvo javne uprave može objasniti različite ocjene o zakonu od strane nadležnih odbora Skupštine, a još manje što se zakonu nije dala neophodna pažnja, već je tri puta za skoro 30 mjeseci samo premještan kroz kancelarije parlamenta, bez da se na njegovom prilagođavanju poradi u domu koji ima originerna ovlašćenja da donosi zakone“, kazali su iz MJU.

Poručuju da će ponovo pokrenuti proceduru i pripremiti predlog novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, te se nadaju da će ga Skupština Crne Gore razmotriti kada joj bude upućen po četvrti put.

foto: RTCG

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA