Žabljački parlament danas usvaja moratorijum na gradnju?

Na inicijativu kluba odbornika Durmitorske inicijative danas će se na dnevnom redu SO Žabljak naći i moratorujum na gradnju.

To bi trebalo da bude krupan korak lokalnog parlamenta u borbi protiv nekontrolisane gradnje jer, kako navode podnosioci inicijative, promjene nastale u prostoru Opštine Žabljak, u prethodnom periodu, u ozbiljnoj mjeri dovode u pitanje dalji razvoj urbanog naselja u kontekstu održivosti lokalne infrastrukture, kao i arhitektonskog izgleda Žabljaka, kao planinskog centra Crne Gore.

Kako navode predlagači, odluka o potrebi zabrane gradnje u okviru Prostorno planske dokumentacije, trebalo bi da bude oročena sve do usvajanja Prostorno urbanističkog plana Opštine Žabljak, a odnosi se i na zabranu gradnje sve do izmjena i dopuna važećih DUP-ova, Urbanističkih planova i Studija lokacije koji se primjenjuju u Opštini Žabljak.

„Postupak izmjene i dopune važeće prostorne planske dokumentacije otklonio bi dosadašnju očiglednu lošu praksu gradnje, koja rezultira devastacijom i narušavanjem prostora“, navodi se u obrazloženju Odluke.

U Inicijativi, koju potpisuju odbornici Tanasije Zorić, Dejan Bojović, Goran Radojević, Ana Vemić, Božidar Kasalica i Vukoman Lalović, navodi se da dosadašnje nekontrolisane promjene u prostoru Opštine Žabljak u dobroj mjeri dovode u pitanje dalju održivost sistema komunalne infrastrukture, a samim tim i opstanak grada kao naseljenog mjesta i Žabljaka kao tursitičke destinacije.

„Osim toga, kroz izradu planske dokumentacije, jasnim definisanjem pravila građenja i materijalizacije objekata, namjeravamo uticati na stvaranje autentičnog ambijenta usklađenog sa tradicionlanom arhitekturom durmitorskog područja. Intezitet i razmjere bespravne gradnje su ozbljna prijetnja trajnom narušavanju i devastaciji prostora, kao neobnovljivog resursa, na čijoj autentičnsoti se zasniva tursitička atraktivnost i privredan aktivnost područja. Zahtijevamo od Vlade Crne Gore, da primjenom zakonskih propisa i inspekcijskom kontrolom, na efikasniji i ažurniji način prevenria naveden pojave i doprinese zaštiti prostora i životne sredine na Žabljaku“, navodi se u Inicijativi koja će se danas naći pred odbornicima.

foto:RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA