Vukčevića niti smjenjuju niti on daje ostavku

Skupština Glavnog grada predsjednicu je dobila 13. aprila, a na tu funkciju izabrana je Jelena Borovinić Bojović, nosilac liste okupljene oko Demokratskog fronta na lokalnim izborima 23. oktobra. Međutim, sekretar Skupštine Veselin Vukčević i dalje obavlja tu funkciju iako je vlast promijenjena, a on je kadar DPS-a. Vukčević je inače predsjednik Izborne komisije Glavnog grada koja je pola godine odugovlačila objavu konačnih rezultata izbora u Podgorici čekajući da profunkcioniše Ustavni sud. Upravo on je sa Đorđem Suhihom, bivšim predsjednikom Skupštine, pripremao sjednice lokalnog parlamenta tokom prošle godina na kojima je recimo drugi put biran za gradonačelnika Ivan Vuković, a to osporio sud. Dovoljno valjda za reakciju. Međutim, Vukčević je do sada pripremio čak dvije sjednice nove vlasti – na prvoj su verifikovani mandati odbornicima i izabrana predsjednica Skupštine, a na drugoj gradonačelnica Podgorice Olivera Injac. Presjedavajući sto Vukčević je i juče dijelio sa Borovinić Bojović tokom događaja u Skupštni Glavnog grada.

Jelena Borovinić Bojović, kazala je da će narednih dana i sedmica biti konkretnijih dogovora na temu formiranja timova i konkretnijih odgovora na pitanja koja zanimaju javnost.

„Tek smo stupili na funkcije, rano je za iznošenje kompletnih informacija i zaključaka. Tako nešto ipak ne bi bilo na potrebnom nivou ozbiljnosti, a upravo želimo da postignemo punu odgovornost prema građanima u informisanju o svemu. Narednih dana i sedmica biće konkretnijih dogovora na temu formiranja timova i konkretnijih odgovora na pitanja koja zanimaju javnost. Najveći nivo povjerenja svakako imamo u ljude koji su upućeni na socijalni, ekonomski i kulturni napredak Podgorice, i na ljude koji su se posvećeno zalagali za demokratizaciju i oslobođenje Podgorice, ali vjerujem i da je sama promjena vlasti podigla nivo svijesti kod svih. Profesionalnost će morati da bude na visokom nivou, prostor za bilo kakve pokušaje opstrukcija biće maksimalno sužen. Poruka građana i građanki Podgorice je potpuno jasna, mandat koji nam je povjeren je utemeljen na snažnoj podršci i sada je vrijeme za ispunjavanje dužnosti koju sam pomenula na početku“, rekla je Borovinić Bojović.

Inače, Zakon o lokalnoj samoupravi precizira i kada se sekretar Skupštine može razriješiti, a to je između ostalog ako ne obavlja ili nesavjesno obavlja poslove utvrđene zakonom i statutom opštine. Tu se opet treba vratiti na sjednice parlamenta tokom prošle godine.

Da li će podnijeti ostavku odnosno biti razriješen na lični zahtjev pitali smo sekretara Skupštine Veselina Vukčevića, ali on nije odgovorio na ovo pitanje.

„U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, sekretar Skupštine se imenuje na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od pet godina. Ovim zakonom su propisani uslovi koje mora da ispunjava lice da bi moglo biti imenovano za sekretara, kao i slučajevi u kojima sekretaru prestaje mandat i to istekom vremena na koji je imenovan, na lični zahtjev, prestankom radnog odnosa po sili zakona i razrješenjem. Slučajevi u kojima Skupština može razriješiti sekretara, takođe su utvrđeni tim zakonom, dok je način postupak razrješenja propisan statutom. To znači da pozicija sekretara Skupštine, po uslovima koje mora da ispunjava to lice, načinu i postupku imenovanja, dužini trajanja mandata, utvrđenim razlozima za razrješenje… nije politička, već profesionalna funkcija“, rekao je Vukčević.

Vukčević kaže da ga je Skupština Glavnog grada imenovala 6. decembra 2018. godine, na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkrsa, te da mu mandat traje do 6. decembra 2023. godine.

„U dosadašnjem, kao i u prethodnom mandatu sekretara Skupštine sve poslove utvrđene zakonom i statutom sam obavljao profesionalno, savjesno i u skladu sa zakonom i statutom. Saradnja sa prethodnim predsjednikom Skupštine i gradonačelnikom bila je odlična. Sa novoizabranom predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić Bojović, do sada takođe imam korektnu i profesionalnu saradnju i siguran sam da će to tako i ostati, sve dok sam u mandatu“, naveo je Vukčević.

Predsjednica kluba odbornika PzP-a Anika Bajić kazala je da ako uzmemo u obzir da je došlo do promjene vlasti bilo je za očekivati da Vukčević podnese ostavku, ne dovodeći u pitanje njegovu profesionalnost.

„Svakako njegov mandat je pri isteku tako da će brzo biti izabran i neko novi na toj poziciji“, navodi Bajić.

Božović: Vjerujem da će već na sledećoj sjednici biti novi sekretar

Odbornik Demokrata u Skupštini Glavnog grada Aleksandar Božović kazao je da vjerujući u demokratske procese i promjene koje su došle da će i svi ljudi koji su opstruirali tranziciju vlasti konačno biti zamijenjeni onim kadrovima koji će profesionalno obavljati posao i u skladu sa izbornom voljom građana.

„Sekretar Skupštine Veselin Vukčević važi za izuzetnog partijskog vojnika, kome je je na prvom mjesto partija pa tek sve ostalo. Tako da je bez pogovora slušao instrukcije partije i odugovlačio ono što je neminovno i što je bila izborna volja građana Podgorice. Ne sumnjajući u novoizabranu predsjednicu Skupštine, Jelenu Borovinić Bojović, vjerujem da će već na sledećoj sjednici biti novi sekretar Skupštine, koji će raditi u interesu građana, a ne partije, bez obzira kome pripadao“, ističe Božović.

Izvor, foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA