Vujičić podnosi krivičnu prijavu protiv Mugoše i članova DIK-a

Predsjednik Građanske akcije Božidar Vujičić saopštio je danas da podnosi krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv predsjednika Državne izborne komisije (DIK) Nikole Mugoše i članova DIK zbog sumnje da su zloupotrijebili službenu dužnost i povrijedili pravo birača da glasaju u skladu sa Ustavom Crne Gore i međunarodnim pravnim aktima koje je prihvatila Crna Gora.

Vujičić je u Obrazloženju naveo da je Državna izborna komisija nadležna za izradu glasačkih listića za parlamentarne izbore, zakazane za 11. jun 2023. godine.

„DIK je izradio glasaćke listiće na kojima birači mogu da glasaju samo izborne liste, koje učestvuju na izborima, ne i da svoj glas daju kandidatu sa izborne liste. Navedeno postupanje predsjednika i članova DIK povređuje pravo svim biračima u Crnoj Gori, koje im je određeno članom 2 Ustava Crne Gore, da slobodno biraju predstavnika za Skupštinu Crne Gore. Predstavnici su kandidati sa izborne liste. Glasanjem za izbornu listu birač daje svoj glas svim kandidatima na izbornoj listi a koji će kandidat dobiti mandat zavisi od volje partije koja određuje redosled na listi. U konačnom izbori ne predstavljaju volju birača već volju politićkih partija, koje nisu nosioci suvereniteta već su to birači“, ističe Vujičić u Obrazloženju.

On je dodao da izrada glasačkih listića na kojim se ne omogućava biračima da slobodno biraju predstavnika, suprotna je članu 3 Protokola broj jedan uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava.

„DIK je postupio i suprotno članu 25 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima kojim je određeno da sve države koje su potpisale ugovor, Crna Gora jeste, omoguće biračima da biraju i budu birani bez diskriminacije. Iz razloga što na glasačkom listiću birač može da svoj glas da samo izbornoj listi tj. svim kandidatima na listi a da se onda mandati dodjeljuju po redu kandidata na listi, diskriminacijom, povređuje se pravo birača da budu birani bez bilo kakve diskriminacije“, piše u Obrazloženju krivične prijave Vujičića.

On je poručio i da Državna izborna komisija nije postupila, prilikom izrade glasaćkih listića, u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore odnosno, odnosno da nisu neposredno primjenili odredbe međunarodnih propisa, radi zaštite biračkog prava, jer kako dodaje drugačije štite biračko pravo u odnosu na Zakon o izboru odbornika i poslanika, zbog čega će biračko pravo biti povrijeđeno svim biračima.

„Predlažem da provjerite navode iz prijave i prijavljene prijavite sudu sa predlogom da se po zakonu kazne“, zaključuje se u Obrazloženju.

Izvor: Vijesti

Foto: PR Centar

NIKŠIĆ PROGNOZA