Vlasti treba da kriminalizuju nezakonito bogaćenje

Evropski parlament (EP) poziva crnogorske vlasti da sprovedu i usvoje neophodne mjere za jačanje nezavisnosti, integriteta, efikasnosti, odgovornosti i profesionalizma pravosuđa i da se bore protiv svakog oblika političkog uplitanja u pravosudni sistem, u skladu sa principima vladavine prava i demokratskim standardima. To se navodi u predlogu rezolucije Evropskog paralamenta o Crnoj Gori, o kome će EU poslanici raspravljati sjutra popodne na sjednici u Strazburu.  EP u predloženoj rezoluciji navodi da Crna Gora treba kriminalizuje nezakonito bogaćenje. 

„Pozdravlja imenovanje troje novih sudija Ustavnog suda kao korak ka rješavanju ustavne krize. Žali zbog činjenice da je Ustavni sud ostao bez kvoruma od septembra 2022. godine, poziva novi parlament da finalizuje imenovanja sudija kao pitanje najvećeg prioriteta, posebno izbor vrhovnog državnog tužioca, kako je predložio Tužilački savjet u maju 2023. godine, i tri člana Sudskog savjeta“, naglašava se u predloženoj rezoluciji, čiji je autor Tonino Picula koja će se sjutra naći na dnevnom redu Evropskog parlamenta. 

EP uz to žali zbog nedostatka napretka u reformi izbornog, pravnog i institucionalnog okvira, u kojem i dalje postoje praznine i nejasnoće koje potkopavaju njegovu efikasnost i koje je „potrebno riješiti“.

„Uključujući, ali ne ograničavajući se na transparentnost u finansiranju političkih partija i njihove izborne kampanje, zloupotrebu državnih fondova, institucionalnu prednost koju vladajuće stranke koriste za političke dobitke i zabrinutost za tačnost biračkog spiska. Evropski parlament podstiče vlasti da dodatno ojačaju integritet, nepristrasnost i odgovornost Državne izborne komisije kako bi se poboljšalo povjerenje javnosti. Apeluje na Crnu Goru da osigura kredibilan, nezavisan i efikasan politički i pravosudni nastavak slučaja afere „Koverta“ koja se tiče navodne izborne prevare“, piše u tekstu rezolucije. 

Ponavlja poziv, ukazuje se, da se izbori na lokalnom nivou održavaju istog dana.

„Napominje da su predsjednički i parlamentarni izbori 2023. bili konkurentni i da su u cjelini dobro organizovani a da su kandidati mogli slobodno da vode kampanju i da su uživali jednake mogućnosti da dopru do glasača. Žali, međutim, zbog činjenice da registracija kandidata nije bila sveobuhvatna i da dugotrajni nedostaci u pravnom okviru i propisima o finansiranju kampanja ostaju neriješeni. Zabrinut je zbog ranjivosti medija na unutrašnje i spoljne uticaje u smislu praćenja kampanje ali i navoda o zloupotrebi državnih resursa u predizbornom periodu. Prima na znanje rekordno nisku izlaznost birača od 56,4 % na parlamentarnim izborima“, naglašava se u tekstu rezolucije. 

EP poziva Crnu Goru da uspostavi kredibilan i efikasan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju, a uz to konstatuje poboljšanje u prevenciji korupcije i pozitivan trend u radu Agencije za prečavanje. 

„Poziva vlasti da brzo usvoje koordiniranu nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije i standardima EU i da podstiču integrisani pristup prevenciji i represiji korupcije. Poziva vlasti da kriminalizuju nezakonito bogaćenje“, navedeno je u predloženoj rezoluciji. 

Foto: Envatoelements

NIKŠIĆ PROGNOZA