„Vlada u potpunosti posvećena reformskim aktivnostima u oblasti vladavine prava“

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica sastao se sa šefom Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, Majklom Milerom, i tom prilikom je istakao da je Vlada Crne Gore u potpunosti posvećena reformskim aktivnostima u oblasti vladavine prava – Poglavlja 23 i 24, kao i ispunjavanju privremenih mjerila u ovoj oblasti.

Koprivica je poseban akcenat stavio na nedavna imenovanja Vrhovnog državnog tužioca, predsjednika Sudskog savjeta i sudiju Ustavnog suda, kao rezultat visokog stepena političke saglasnosti.

„Tokom razgovora sa Milerom, potpredsjednik Koprivica je apostrofirao formiranje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, u okviru kojeg će se obrazovati operativni timovi na nižem nivou, te da će, uz pomoć međunarodnih partnera, raditi na tekstu Strategije i Akcionog plana. Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije je već proslijeđen ASK-u i Ministarstvu pravde, kako bi Savjet imao polaznu osnovu za dalji rad“, saopšteno je iz Vlade..

Miler je kazao da je Crna Gora u proteklih nekoliko mjeseci postigla značajne rezultate.

„Naglasio je da priortet treba da bude nastavak reformi u oblasti vladavine prava, kako bi Crna Gora ispunila privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 u najkraćem mogućem roku i time iskoristila trenutni zamah politike proširenja za ubrzanje pristupnih pregovora sa EU“, navodi se u saopštenju.

Koprivica je kazao da posjeta Milera jeste podrška Crnoj Gori u intenziviranju reformi koje su nužne za ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA