Venecijanska komisija daje mišljenje o Zakonu o Vladi

Ministar javne uprave Maraš Dukaj učestvovaće na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije, na kojoj će biti razmatran Nacrt zakona o Vladi. Taj nacrt je Crna Gora uputila Venecijanskoj komisiji, radi ekspertskog mišljenja.

Dukaj će predvoditi crnogorsku delegaciju. 

On će učestvovati na samitu na poziv sekretarke Venecijanske komisije Simone Granata-Manjini. 

Imajući u vidu da u Crnoj Gori ne postoji Zakon o Vladi, Srednjoročnim programom rada Vlade 2022-2024. i Programom rada Vlade za ovu godinu predviđeno je utvrđivanje predloga ovog zakona.

Kako se navodi u platformi za učešće delegacije koju je objavila Vlada Crne Gore, donošenjem ovog zakona sistemski će se urediti sva pitanja od značaja za organizaciju, mandat, sastav, način rada, odlučivanja, odnosa sa drugim organima, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade.

„To će biti osnov i svakoj budućoj izvršnoj vlasti da, u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja, vrši svoju funkciju. S tim u vezi, formirano je Radno tijelo koje je koje je pripremilo Nacrt zakona o Vladi, koji je stavljen na javnu raspravu. Tekst zakona unaprijeđen je sa komentarima dobijenim sa javne rasprave, kao i komentarima nadležnih organa tokom sprovedenih dodatnih međuresorskih konsultacija, nakon čega je upućen Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja. Imajući u vidu važnost ovog zakona, Evropska komisija je povratno sugerisala Crnoj Gori da zatraži mišljenje Venecijanske komisije Savjeta Evrope“, navodi se u Platformi. 

Evropska komisija za demokratiju kroz pravo, poznatija kao Venecijanska komisija, predstavlja savjetodavno tijelo Savjeta Evrope za ustavna pitanja.

Uloga Venecijanske komisije je da pruži pravne savjete svojim državama članicama, a posebno da pomogne državama koje žele da svoje pravne i institucionalne strukture usklade sa evropskim standardima i međunarodnim iskustvom u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. 

Foto: Venecijanska komisija

NIKŠIĆ PROGNOZA