Van den Bugert: Crna Gora da ostane politički fokusirana

Pregovori o pristupanju su zasnovani na zaslugama i Crna Gora je uložila mnogo napora na tehničkom i političkom nivou da dođe do ovog značajnog trenutka, kazala je zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i politiku proširenja, Sindi van den Bugert. Istakla je da je važno da Crna Gora ostane politički fokusirana.

Van den Bugert je to kazala tokom predsjedavanja petnaestim sastankom Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije u Briselu.

„Evropska komisija je pohvalila Crnu Goru na napretku postignutom u poglavljima o vladavini prava i temeljnim poglavljima, što je ključno za otključavanje sljedeće faze pregovaračkog procesa za prelazak na privremeno zatvaranje poglavlja“, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.

Naglasila je važnost usvajanja realnog pristupa privremenom zatvaranju poglavlja.

Ona je istakla da „Iako je ambicija dobrodošla i važna, mora postojati određeni nivo realizma, neka poglavlja su komplikovana da bi se zatvorila u kratkom vremenskom periodu. Postojeći vremenski okvir usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u različitim poglavljima će morati da se ažurira kako bi odgovarali planovima za zatvaranje poglavlja”.

Glavni pregovarač Predrag Zenović kazao je da je Crna Gora napravila značajan napredak u usklađivanju našeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU.

„Crna Gora je usvojila brojne reforme kako bi unaprijedila regulatorni okvir koji reguliše naše unutrašnje tržište. Ovi napori se ne odnose samo na poštovanje propisa, oni odražavaju našu posvećenost da doprinesemo ukupnoj stabilnosti i prosperitetu evropskog kontinenta. Prepoznajemo da harmonizovano unutrašnje tržište nije samo birokratski zahtjev već osnovni put ka ekonomskom rastu, inovacijama i povećanju konkurentnosti za našu zemlju i širu evropsku zajednicu”, poručio je Zenović u Briselu.

Komisija je čestitala Crnoj Gori na uspješnom Samitu lidera u Kotoru i poručila da Crna Gora može da bude primjer regionu kada je u pitanju ubrzanje EU reformi i hvatanje prilika za skorije pristupanje EU.

„Naglasak je stavljen na potrebu napretka u oblasti državne pomoći i konkurencije, posebno na slučajevima u okviru završnog mjerila i na odgovarajućoj primjeni pravila javnih nabavki za dobro funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i stvaranje jednakih uslova za poslovanje. Na sastanku Pododbora je razmotren napredak ostvaren od prošlogodišnjeg sastanka Pododbora u oblasti osnivanja preduzeća i pružanja usluga, kretanja kapitala, javnih nabavki, privrednog prava, prava intelektualne svojine, konkurencije, finansijskih usluga i zaštite potrošača i zdravlja. Predstavnici crnogorskih institucija predstavili su postignute rezultate, tekuće aktivnosti i planirane mjere i razmijenili mišljenja sa kolegama iz Evropske komisije o budućim izazovima, najboljim i najefikasnijim rješenjima u pogledu implementacije pravne tekovine i jačanja administrativnih kapaciteta u ovim oblastima“, navodi se u saopštenju.

Glavni pregovarač Zenović je kazao da su u prethodnom periodu u svim pregovaračkim poglavljima koja su predmet ovog Pododbora ostvareni značajni rezultati koji su pretočeni u jasne koristi za građane i privrede, otvarajući perspektivu potpune integracije Crne Gore u oblasti unutrašnjeg tržišta.

„On je naglasio da Crna Gora u okviru Poglavlja 3 – Pravo osnivanja i sloboda pružanja usluga intenzivno radi na harmonizaciji i implementaciji pravne tekovine EU u oblasti konkurentnosti i inovativnosti, dok je u poglavlju 5 – Javne nabavke Crna Gora usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, donijela sveobuhvatna podzakonska akta i kontinuirano sprovodi obuku na temu propisa i korišćenja elektronskog sistema javnih nabavki“, naviodi se u saopštenju.

Glavni pregovarač je, kako se dodaje, rekao da je, kada je u pitanju Poglavlje 6 – Privredno pravo, u periodu od prethodnog Pododbora urađeni Zakon o privrednim društvima i Nacrt zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata, koji su usaglašeni sa pravnom tekovinom EU.

On je istakao da je u okviru Poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine, urađen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, čime se napredovalo u završnim mjerilima.

„Crna Gora želi da sarađuje sa EK kroz njene različite modalitete i instrumente, Plan rasta je jedan od najistaknutijih i radujemo se što ćemo videti njegove efekte, a to je promocija konvergencije i jačanje naše ekonomije. S druge strane, naša pretprijava za SEPA bi mogla donijeti i druge opipljive rezultate za građane Crne Gore u ovoj oblasti“, dodao je Zenović.

V.D. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova, Ivona Savićević, je kazala da je unutrašnje tržište jedan od kamena temeljaca Evropske unije, pružajući okvir koji omogućava da se roba, usluge kapital i ljudi slobodno kreću preko granica.

„Za Crnu Goru, usklađivanje sa principima i propisima unutrašnjeg tržišta predstavlja ključni korak ka punopravnom članstvu u EU i značajne koristi za ekonomiju zemlje i njene građane“, zaključuje se u saopštenju.

 Foto: Ministarstvo evropskih poslova

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA