(VIDEO) Predlog za povećanje dječjeg dodatka bez podrške

Skupštine nije prihvatila predlog poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se na dnevni red današnje sjednice uvrste izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je predloženo povećanje iznosa mjesečnog dječjeg dodatka.

Sjednicu ste mogli pratiti uživo na Portalu RTNK:

13.26 Saslušanje Spajića i Šaranovića o izboru direktora UP 26.juna

Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Janović podsjeća da su 29.marta donijeli jednoglasnu odluku na odboru da bude kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića oko izbora direktora Uprave policije, te da do danas nema informaciju kada će to saslušanje da bude. Pita Miodraga Lakovića da li su se stekli uslovi da oni dođu.

“Da li je u redu da predsjednik Vlade kaže da je ovdje jedan cirkus. Bilo bi lijepo da tog čovjeka pozovete da se nauči ponašanju i poštovanju ovog doma”, poručio je Janović predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću.

Mandić kaže da nije shvatio da je Spajić kazao da je čitav parlament cirkus.

Poslanik URA-a Filip Adžić kazao je da su dobili poruku da je saslušanje zakazano za 26.jun.

“I još onemogućio javnosti da građani čuju”, dodao je Adžić.

12.30 Poslanici nisu prihvatili izmjene zakona kojima bi se dječji dodatak povećao za 50 odsto

Na početku sjednice, poslanici nijesu podržali prijedlog Građanskog pokreta URA da se dječiji dodaci povećaju za 50 odsto.

Naime, URA-ove izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, predviđale su da dječji dodatak bude povećan sa 30 na 45 eura, korisnici materijalnog osiguranja primali bi 66 umjesto dosadašnjih 44 eura, a djeca korisnici lične invalidnine primali bi 90 umjesto 60 eura.

Za je glasalo 22 poslanika, 10 je bilo protiv, a 29 uzdržanih,

Predloženi Dnevni red je:

Predlog zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore;

Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti;

Predlog zakona o računanju vremena;

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima;

Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla;

Predlog zakona o dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći;

Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, saglasno članu 85 stav 2 Poslovnika Skupštine;

Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u Misiji Ujedinjenih nacija na Kipru (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP);

Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u NATO pomorsku operaciju „Sea Guardian”;

Izvještaj Odbora za ljudska prava i slobode sa kontrolnog saslušanja ministra zdravlja, ministra finansija, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnika: Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore i v.d. direktorice Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i generalne sekretarke Zajednice opština Crne Gore, na temu: „Praćenje realizacije Zaključaka Skupštine Cme Gore donesenih povodom razmatranja Predloga zaključaka Odbora za ljudska prava i slobode sa kontrolnog saslušanja ministra rada i socijalnog staranja (predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja), ministra prosvjete, ministra zdravlja (predstavnika Ministarstva zdravlja) i ministra pravde na temu „Rad dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na praćenje realizacije Zaključka Odbora za ljudska prava i slobode sa konsultativnog saslušanja, održanog 25. septembra 2019. godine na temu „Rad dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaiiditetom u Crnoj Gori” i Preporuka iz Analize intersektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, koju su pripremile ekspertkinje angažovane od strane UNICEF-a”, objavljenih u “Službenom listu Crne Gore”, broj 84/22 od 1. avgusta 2022. godine”;

Izbori, imenovanja i razrješenja.

foto:Skupština CG

NIKŠIĆ PROGNOZA