(VIDEO) Stekli se uslovi za Đokajevo razrješenje, predlog predat Skupštini

Administrativni odbor utvrdio je da je član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) Muhamed Đokaj prekršio Zakon o zaštiti podataka i ličnosti i da su se stekli uslovi za njegovo razrješenje. Predlog odluke o razrješenju dostaviće se Skupštini na dalji postupak.

Danas je na sjednici Administrativnog odbora Đokaj saslušan nakon što je  predsjednik Odbora Dragan Krapović podnio  inicijativu za razrješenje Đokaja jer smatra da je došlo do sukoba interesa zbog toga što je njegov brat Husein Đoković izabran za odbornika u SO Tuzi.

Đokaj je tražio da se obustavi postupak njegovog razrješenja, i naglasio da je neophodno da se sačekaju nalazi Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) koja se bavi pitanjima sukoba interesa.

„Teretite me da sam u sukobu interesa jer je moj brat odbornik u SO Tuzi. U tom kontekstu, imamo okolnosti, vaše tvrdnje ali da li imamo činjenice? Treet dokazovanja pada na svima vama koji ste donijeli odluku da se pkkrene postupak. Da li vi imate činjenicu i dokaz da je moj brat Husein Đoković odbornik? Vi nemate taj dokaz. Jedina institucija koja se bavi pitanjima sukoba interesa je ASK“, kazao je Đokaj pred odborom.

On je saopštio da je riječ o paušalnim tvrdnjama da je prekršio zakon.

„Budući da ne postoje nikakvi dokazi, jedino što je logično je da se ovaj postupak prekine, sačekaju nalazi nadležne ASK pred kojom ste postupak već pokrenuli“, kazao je Đokaj.

On je ustvrdio da je Krapović imao dokaz da je Husein Đoković podnio ostavku na odborničko mjesto u momentu kada je pokretao inicijativu o njegovom razrješenju.

„Vi ste prije donošenja odluke imali ostavku moga brata Đoković Huseina, da je 18. podnio ostavku putem mejla. Imate i dokaz da je SO Tuzi u momentu kad ste vi pokrenuli postupak već ustupila njegovo odborničko mjesto drugom odborniku“, kazao je Đukaj.

Krapović je pročitao zapisnik sa konstitutivne sjednice Opštine Tuzi održane 27. marta i podcrtao dio da je u raspravi učestovao Husein Đoković i opstali.

„Iz ovoga je nedvosmisleno potvrđeno i jasno da je vaš brat odbornik. I on i Vi ste to javno priznali, činjenicom da je on podnio ostavku 18. 04. na dan kad sam ja podnio inicijativu“, kazao je Krapović.

Obavijestio je javnost o vremenu Đokovićeve ostavke.

„Ja sam podnio inicijativu u toku tadnog vremena, dok je Vaš brat ostavku podnio u 16:47 minuta“, kazao je Krapović.

Đokaj je saopštio da odgovorno tvrdi da nije u sukobu interesa.

Članica Odbora Zdenka Popović kazala je da je on kao član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama jasno istakao svoju političku pripadnost, te da to neshvatljivo. On je prethodno govorio o političkom agitovanju koje je vršio preko naloga na socijalnim mrežama, a u korist liste SDP – Pokret za Tuzi.

„Vi ne smijete da vršite političku agitaciju, jer su ste dio institucije koja mora biti politički neprostrasna. Ja vas znam kao profesionalca, ali moram da kritikujem način kada ste se politički eksponirali tokom političke kampanje za izbore u Tuzima“, rekla je Popović.

Đokaj je rekao da niko ne može spriječiti Administrativni odbor da ga smijene, ali da je pitanje je i ta smjena zakonita. 

„Možete me smijeniti, ali tu smjenu će sjutra platiti građani“, ocijenio je Đokaj.

„Potpuno sam ubijeđen da nema kršenja sa moje strane, i da ste malo požurilio sa podnošenjem inicijative u mom slučaju“, kazao je Đokaj

Podsjećamo, inicijativa Krapovića za kontrolno saslušanje prihvaćena je jednoglasno prošle sedmice.

„Kako sam došao do saznanja da je Husein Đoković, odbornik u SO Tuzi, brat gospodina Muhameda Đokaja, smatrao sam se odgovornim da sa tim upoznam članove Administrativnog odbora. Želim da vas podsjetim da je članom 54 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti određeno da za predsjednika i člana Savjeta ne može biti biran bračni drug poslanika ili odbornika, članova Vlade ili funkcionera kojeg je imenovala ili postavila Vlada, ili su sa njima u srodstvu. Dakle gospodin Đoković je rođeni brat gospodina Đokaja što ga čini srodnikom i po meni se tu desilo kršenje zakona“, kazao je Krapović.

Krapović je predložio da se sasluša Đokaj kako bi se izjasnio o navedenim okolnostima i za to je glasalo svih sedam članova Odbora. Predložio je i da Odbor uputi dopis ASK-u da utvrdi da li je došlo do sukoba interesa.

Izvor: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA