(VIDEO) Završena 22. sjednica SO Danilovgrad

Završena je 22. sjednica Skupštine opštine Danilovgrad.

Sjednicu ste mogli pratiti uživo na portalu RTNK:

Dnevni red:

Predlog završnog računa Budžeta opštine Danilovgrad za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad sa finansijskim pokazateljima za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Danilovgrad sa finansijskim pokazateljima za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba sa finansijskim pokazateljima za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Turističke organizacije opštine Danilovgrad sa finansijskim izvještajem za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za kulturu“ Danilovgrad sa finansijskim izvještajem za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Javne ustanove „Umjetnička kolonija“ Danilovgrad sa finansijskim izvještajem za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad sa finansijskim izvještajem za 2023.godinu.

Izvještaj o radu Košarkaškog kluba „Danilovgrad“ sa finansijskim izvještajem za 2023.godinu.

Informacija o realizaciji sredstava opredeljenih za NVO sektor za za 2023. godinu.

Izvještaj o podržanim biznis planovima za podršku ženskom preduzetništvu za 2023. godinu.

Predlog odluke o osnivanju Rukometnog kluba „Danilovgrad“.

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu.

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku na kreditno zaduženje DOO „Komunalno“ Danilovgrad.

Predlog odluke o ustanovljavanju prava službenosti za polaganje kabla preko dijela kat.parcele br.751/2 KO Grlić.

Predlog odluke o određivanju predstavnika ispred Skupštine opštine Danilovgrad u Skupštinu Turističke organizacije.

foto: Screenshot Youtube

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA