Usaglašena zajednička pozicija EU, na potezu ambasadori

Diplomate u Radnoj grupi za proširenje u Savjetu EU usaglasile su nacrt zajedničke pozicije EU za poglavlja 23 i 24, s ciljem održavanja Međuvladine konferencije sa Crnom Gorom. Nacrt pozicije o ispunjavanju IBAR kriterijuma pred stalnim predstavnicima (ambasadorima) država članica naći će se već u četvrtak, 20. juna, kada bi oni trebalo da odobre taj dokument.

U nacrtu zajedničke pozicije, u koju je dopisnik RTCG iz Brisela imao uvid, navodi se da je Evropska komisija u procjeni ispunjavanja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 konstatovala da je Crna Gora, sveukupno, ispunila privremene standarde, dostigla dobar rezultat na nivou usklađenosti i napreduje u primjeni pravnih tekovina EU.

Nakon usaglašavanja na Savjetu, u Zajedničkoj poziciji biće postavljena završna mjerila koja će obezbijediti dalje smjernice u radu koji predstoji u ovim poglavljima.

Nakon odobrenja od strane ambasadora, zajedničku poziciju treba da potvrde i ministri. Potom se očekuje i održavanje Međuvladine konferencije sa Crnom Gorom, koja se planira za narednu sedmicu.

foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA