Šušić: Demokratski front neće dozvoliti ukidanje sudova

Ukidanjem suda u nekom mjestu započinje proces eutanazije tog mjesta i za očekivati je da tamo, gdje se sada ukida sud, za nekoliko godina budu ukinute i druge javne institucije, a stanovništvo jednostavno primorano na iseljavanje, kazao je advokat i kandidat sa liste „Za budućnost Podgorice“ Mitar Šušić.

„Prethodnih dana u medijima je objavljena informacija o postojanju izvjesnog Plana racionalizacije pravosudne mreže, kojim je – vjerovatno u cilju zadovoljenja statističkih standarda evropske birokrije, bez uvida u stvarne potrebe građana, predviđeno ukidanje nekoliko osnovnih sudova u Crnoj Gori“, kazao je Šušić.

Istakao je da je važno da se reaguje odmah iako je, kako je kazao, plan u pripremnoj fazi.

„Iako je pomenuti plan tek pripremna faza ovog nesuvislog poduhvata, za čiju punu realizaciju će biti potrebna izmjena Zakona o sudovima u parlamentu, važno je da reagujemo odmah kako bi projektantima ove zamisli jasno stavili do znanja da postoje važnije i preče stvari od suvoparnih statističkih proračuna efikasnosti i ekonomske opravdanosti“, kazao je Šušić.

Naveo je da se moraju očuvati svi sudovi na nivou opština i uspostaviti se u svim opštinama u kojima ih sad nema.

„Ako se zaista želi pravda učiniti dostupnom svima, a ideja o ravnomjernom regionalnom razvoju i pomoći nerazvijenim opštinama nije samo skup potrošenih fraza, moraju se očuvati svi sudovi osnovne nadležnosti na nivou opština i uspostaviti sudovi u svim opštinama u kojima ih trenutno nema, bez obzira na trenutno uklapanje u demografske i materijalne parametre. Pravda nije privredna djelatnost, a ukidanjem suda u nekom mjestu, zapravo započinje proces eutanazije tog mjesta i za očekivati je da tamo, gdje se sada ukida sud, za nekoliko godina budu ukinute i druge javne institucije a stanovništvo jednostavno primorano na iseljavanje“, kazao je Šušić.

Istakao je da je pravda temelj zajednice.

„Pravda je temelj zajednice, a postojanje institucije suda ono što razlikuje prosvećene i civilizovane zajednice od paganskih društava. Sa kojim obrazloženjem će se građanima Kolašina, Plava, Danilovgrada, Rožaja, a možda i nekih drugih gradova u Crnoj Gori ponuditi da postanu druga klasa na civilizacijskoj skali, za sada ne znamo, ali je sigurno da bi uštedu u administrativnim troškovima svekolikog državnog aparata trebalo tražiti u mnogo nepotrebnijim institucijama sa nejasnim nadležnostima i neprimjetnim rezultatima, kakvih u ovoj državi ne manjka“, zaključio je Šušić.

Izvor: RTCG
Foto: Prava Crna Gora

NIKŠIĆ PROGNOZA