„SEDM odlična platforma za produktivan i intenzivan regionalni dijalog“

Ministar odbrane Dragan Krapović učestvuje, na poziv svog turskog kolege Jašara Gulera, na sastanku ministara odbrane zemalja članica Inicijative za odbrambenu saradnju Jugoistočne Evrope (South Eeast Defence Ministerial Meeting – SEDM) koji se održava u Ankari.

Na ministarskom sastanku, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, razgovaralo se o aktuelnim regionalnim bezbjednosnim izazovima, kao i multilateralnoj budućoj saradnji. Takođe, sastanak je bio prilika da se razmotri realizacija nekih budućih projekata, među kojima je i jačanje otpornosti članica SEDM-a, koji se realizuje u saradnji sa rumunskim Evro-atlantskim centrom za jačanje otpornosti (E-ARC).

Ističući značaj saradnje u okviru SEDM inicijative, Krapović je naglasio da je ovaj forum odlična platforma za produktivan i intenzivan regionalni dijalog i razmjenu mišljenja o svim odbrambenim temama od značaja za region Jugoistočne Evrope, kao i za kanalisanje evroatlantskih aspiracija zemalja ovog regiona, kao garanta mira i bezbjednosti.

„Proces saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM) je regionalna inicijativa čiji je osnovni cilj intenziviranje političko-vojne saradnje radi jačanja stabilnosti i bezbjednosti u regionu, promovisanje mira i demokratskih vrijednosti, kao i iniciranje projekata, kojima se olakšavaju integracija i saradnja u okviru evropskih i evro-atlantskih struktura. Prepoznata je i kao efikasno sredstvo i dobar primjer konstruktivne regionalne saradnje“, kazali su iz Ministarstva odbrane.

Na sastanku je usvojena Zajednička izjava ministara odbrane članica Inicijative „Proces saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM)“, kojom se promoviše konstruktivna regionalna vojna saradnja u Jugoistočnoj Evropi (JIE), sa ciljem obezbjeđenja mira, stabilnosti i povjerenja među zemljama regiona.

Potpisana je i Nota o pristupanju Republike Moldavije Sporazumu o uspostavljanju Koordinacionog odbora u okviru Procesa  saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope, čime je ova zemlja postala članica SEDM-a, pored SAD-a, Grčke, Italije, Turske, Slovenije, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Albanije, Ukrajine, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, što predstavlja  doprinos razvoju dobrosusjedskih odnosa i bliže regionalne odbrambene saradnje između država Jugoistočne Evrope (JIE), dok je Gruzija i daklje u statusu posmatrača. 

Foto: Ministarstvo odbrane

NIKŠIĆ PROGNOZA