Šaranović: Blokirana služba glavnog gradskog arhitekte

U službi glavnog gradskog arhitekte zatekli smo svega jednog arhitektu i jednog stručnog saradnika, a inače u toj službi ima petoro zaposlenih, kazao je Danilo Šaranović, zamjenik gradonačelnika Podgorice. Poznato je da je dosadašnji glavni gradski arhitekta Filip Aleksić, podnio ostavku, a šta je sa ostalim zaposlenima očekuje se da gradska uprava objelodani.

– Ne možete zamisliti koliko je to alarmatna situacija, koliku to štetu nanosi građanima, privredi ali i budžetu Glavnog grada kada u službi glavnog gradskog arhitekte koji je prema zakonu dužan da da saglasnost u roku od 15 dana na idejna rješenja za gradnju svih objekata do 3.000 kvadrata, imaju dva zaposlena. To ćemo u najkraćem roku rješavati – ističe Šaranović.

On je kazao da na današnji dan na računima Glavnog grada ima nešto preko 18 miliona eura koji uključuju i 10 miliona koje je oročila prethodna gradska uprava na godinu dana.

– Prema informacijama koje sam dobio od Sekretarijata za finansije u slučaju da se oročenih deset miliona ne podignu prije isteka 12 mjeseci prihod od kamate na štednju, koji bi ostvario Glavni grad, je oko 70.000 eura. Imajući u vidu toliko nizak prihod od kamate postavlja se pitanje opravdanosti takvog jednog poteza bivše gradske uprave, ali svakako to su sredstva koja su u posjedu Grada – kazao je Šaranović.

Šaranović ističe da u budžetu Glavnog grada za zarade zaposlenih fali 4,5 miliona eura.

– Zaposleni u Glavnom gradu su dobili tri povećanja zarada u proteklih nešto više od dvije godine. Prvo povećanje nastalo je nakon svih zakona usvojenih u državnom parlamentu i u jednom segmentu se tiču Evrope sad. Drugo povećanje je bilo po osnovu povećanja dodataka na zarade koje je bivša gradska uprava usvojila donošenjem odluke u Skupštini Glavnog grada krajem decembra, a nakon gubitka vlasti. Treće povećanje zarade je nastalo kao posledica potpisivanja novog granskog kolektivnog ugovora za upravu i pravosuđe kojim su povećani koeficijenti na bazi čega je došlo do daljeg povećanja zarada. Sve je to dovelo do toga da mi u ovom trenutku u budžetu imamo nedostatak od 4,5 miliona eura za zarade – kaže Šaranović.

On kaže da je način na koji je došlo do povećanja zarada dovelo do neravnopravnog rasta između određenih pozicija unutar sistema.

– Sada imate situaciju da samostalni savjetnik 1 u Glavnom gradu ima istu zaradu kao šef nekog odjeljenja ili rukovodilac sektora. Ako pretpostavimo da je to osoba koja ima desetak godina radnog staža onda samostalni savjetnik 1 prima nešto iznad 1.033 eura, dok bi rukovodilac određenog sektora primao 1.063 eura. Recimo namještenik 1, a to je zaposleni koji radi na administrativnim poslovima u nekoj službi, prije izmjene granskog kolektivnog ugovora imao je koeficijent 3,1, a sada ima koeficijent 5,3. To znači da sada sa neto plate od 450 eura prelazi na platu od 620 eura. Manje je učešće u povećanju neto iznosa zbog odluke koju je Skupština Glavnog grada donijela u decembru u odnosu na one izmjene koje su posledica izmjene granskog kolektivnog ugovora. Neophodno je da malo šire sagledamo situaciju, da obavimo razgovore sa predstavnicima zaposlenih – ističe Šaranović.

Šaranović ističe da su do sada obavili razgovore sa direktorima Čistoće, Deponije, Vodovoda i Puteva.

– Od svih sa kojima smo do sada razgovarali u najboljem stanju je Deponija iako joj Čistoća kasni sa plaćanjem tri mjeseca, što iznosi nekih 400.000 eura. Prošlu godinu su završili sa pozitivnim rezultatom. Ostala preduzeća imaju dosta dugova. U saznanju sam da nova asfaltna baza Puteva, instalirana u naselju Cijevna, nije dobila vodnu dozvolu od Uprave za vode. Sada ne znam da li ćemo moći da je izmjestimo na neku drugu lokaciju, to je pitanje za buduću upravu. Odbor direktora uputio nam je inicijativu za postavljanje v.d. direktora Vodovoda, a mislim da će uskoro poslati i konkretan predlog o imenovanju. Neformalno saznajemo da imaju namjeru da predlože nekog iz sistema – kaže Šaranović.

Izvor: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA