„Rezolucija o Jasenovcu imaće nedopustivo manju pravnu snagu od srebreničke“

Ujedinjena Crna Gora traži od Vlade i njenog ključnog konstituenta PES-a da ne podrže Rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, a posebno da paralelno ne predlažu Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, jer je očigledno da ta rezolucija predstavlja odgovor na ovu prvu, ali sa nedopustivo manjom pravnom i međunarodnom snagom.

Kako naglašavaju u saopštenju, predložena rezolucija o genocidu u Jasenovcu, čiji je predlagač Pokret Evropa sad, dolazi u trenutku kada su Njemačka i Ruanda, Ujedinjenim nacijama, Parlamentarnoj Skupštini UN, predale predlog Rezolucije o danu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

„Za Ujedinjenu Crnu Goru i mene lično to predstavlja odustajanje od borbe za pravilno razumijevanja velikog ratnog zločina u Srebrenici i prihvatanje apsolutno spornog opredjeljenja da se taj zločin i politički proglasi genocidom i izdvoji iz svih zločina koji su učinjeni nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini u krvavom građanskom ratu koji je okončan Dejtonskim sporazumom. Niti je utjeha, niti je primjereno odgovoriti Rezoluciji o međunarodnom danu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, Rezolucijom o genocidu u Jasenovcu, koji bi usvojila samo naša državna Skupština i, ni izbliza, ne bi imala snagu onoga što se priprema za usvajanje na Skupštini Ujedinjenih nacija“, naglasio je predsjednik Ujedinjene Goran Danilović.

Kako je istakao, Jasenovac je nesmjerljiv sa ratnim zločinom u Srebrenici i ta dva događaja nikada se ne smiju staviti u istu ravan, kamo li u degradirajući odnos i dopustiti da odgovor državne politike iz Crne Gore na Rezoluciju o Srebrenici bude rezolucija o genocidu u Jasenovcu.

„Po svojoj suštini Jasenovac je balkanski holokaust, nikada priznat od strane međunarodnih političkih krugova, s kojim se po obimu stradanja, svireposti i krvožednosti počinioca, po dužini trajanja i načinima mučenja, ne može mjeriti ništa na balkanskom prostoru u dogođenim svjetskim ili drugim ratovima. Na našoj strani su slobodnomisleći ljudi ove planete samo treba da smognemo hrabrosti, javno osudimo srebrenički ratni zločin, ali i ne pristanemo, dobrovoljno i pod pritiskom centara moći, da taj zločin i politički bude preimenovan u genocid i još, našim glasanjem, podržan u Generalnoj skupštini UN. Taj neodgovorni državnički i politički potez ne može ‘anulirati’ nikakvo glasanje za Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, u našoj Skupštini i bez međunarodnog dana sjećanja. Na našoj strani su velikani slobodne i naučne misli ovog doba: od Noama Čomskog, preko Jehude Bauera, pa do Efraima Zurofa“m navodi Danilović.

Ujedinjena Crna Gora traži od vlade i njenog ključnog konstituenta PES-a da ne podrže Rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, a posebno da paralelno ne predlažu Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu jer je očigledno da ta rezolucija predstavlja odgovor na ovu prvu, ali sa nedopustivo manjom pravnom i međunarodnom snagom.

„Ako bismo, nakon ozbiljnih konsultacija o tekstu Rezolucije o genocidu (holokaustu) u Jasenovcu i odlučili da je predstavimo široj međunarodnoj javnosti, a ne samo usvojimo u našem parlamentu, bilo bi neophodno da zatražimo od neke od zemalja iz stalnog sastava Savjeta bezbjednosti da bude njen predlagač za usvajanje na nivou Ujedinjenih nacija. Uvažene kolege, naš zadatak je da se odupremo onome što je zlokobna namjera današnjeg političkog trenutka, a to je usvajanje ‘Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici’ i otvoreni politički rat sa Republikom Srpskom kojoj, kao entitetu, prijeti ukidanje. Ni izbliza nemamo snage da to spriječimo u Ujedinjenim nacijama, ali smo dužni da glasom Crne Gore ne utvrdimo neistinu za istinu. Nakon tog glasanja svaki naš postupak bi izgledao licemjerno i pravdajuće“, poručio je Danilović.

Zamolio je da se obrati pažnja na tekst Rezolucije koja je dostavljena, jer ko god bio protiv ili za, iz principijelnih ili politikanskih razloga, istorijski je duboko štetno po interese i trajanje srpskog naroda ma gdje živjeli, da se u tekstu, pa i na nivou predloga, jasno ne utvrđuje odgovornost nacističke državne tvorevine Nezavisne države Hrvatske, njenih osnivača, institucija i vođa.

„U slučaju Jasenovca, odgovornost nije samo pojedinačna nego i istorijski precizno utvrđena jedne nacističke tvorevine – Nezavisne države Hrvatske (NDH). Dakle, ukoliko Crna Gora glasa protiv usvajanja Rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, Ujedinjena CG je spremna da sa svim zainteresovanim političkim subjektima učestvuje u davanju adekvatnog odgovora na konačnu međonarodnu instuticionalizaciju jasenovačkog holokausta, ali ne prihvatamo da po učinjenoj nacionalnoj šteti i nakon što naša država izglasa rezoluciju o genocidu u Srebrenici, ponašamo kao da se nije ništa dogodilo“, zaključio je Danilović.

Foto: Ujedinjena CG

NIKŠIĆ PROGNOZA