Pročitajte nova kadrovska rješenja Vlade

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 6. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je donijela:

– Rješenje o imenovanju Vuka Žižića za državnog sekretara u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

– Rješenje o razrješenju Biroa za operativnu koordinaciju u sastavu: Boris Milić, Zoran Lazarević, Zoran Brđanin, Vladimir Bulajić, Janko Laković, Zoran Kujović i Jelena Maraš, i Rješenje o imenovanju Biroa u sastavu: Boris Milić, Zoran Lazarević, Nikola Terzić, Vladimir Bulajić, Janko Laković, Zoran Kujović i Miroslav Zeković,

– Rješenje o imenovanju Anđele Bašović za državnu sekretarku u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,

– Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse mr Marijane Nedović Radulović,
 
– Rješenje o određivanju mr Đura Nikača vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudske resurse,

– Rješenje o određivanju Edmonda Ujkaja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudske resurse,


– Rješenje o postavljenju Danka Popovića za pomoćnika direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima,

– Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte Milene Brnović,

– Rješenje o imenovanju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte u sastavu: mr Milojko Spajić, predsjednik, Nik Gjeloshaj, zamjenik predsjednika, i članovi Novica Vuković, Naida Nišić, dr Vojislav Šimun, prof. dr Saša Mujović, Filip Radulović, Janko Odović, Vladimir Martinović, mr Dragoljub Nikolić, Branko Krvavac, Milena Milović, Žana Šćepanović – Raičević, Srđa Keković, Slaviša Šćekić, dr Nina Drakić i Duško Zarubica, dok je za sekretarku Savjeta određena Jelena Globarević,

– Rješenje o imenovanju mr Milice Kaluđerović za savjetnicu potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove,

– Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije u sastavu: Dijana Radulović, predsjednica i članovi/ce: Mladen Ilić, Jelena Vujošević, Vlastimir Knežević i Nikolina Vujošević,

– Rješenje o imenovanju Vladimira Obradovića za državnog sekretara u Ministarstvu sporta i mladih,

– Rješenje o imenovanju Naima Gjokaja za državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave,

– Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Darka Vukčevića, 

– Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata
za planiranje prostora i informacione sisteme u ranijem Ministarstu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Marine Izgarević Pavićević, 

– Rješenje o prestanku mandata sekretara ranijeg Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Radovana Bojovića, 

– Rješenje o određivanju Darka Stojanovića za v. d. generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

– Rješenje o imenovanju Krsta Rađenovića za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

– Rješenje o imenovanju Andrije Delića za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

– Rješenje o imenovanju Saliha A. Gjonbalaja za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i

– Rješenje o imenovanju Dragana Vukića za savjetnika potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents