Pozitivno mišljenje DRI na finansijski izvještaj DPS-a i pravilnost poslovanja

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista (DPS) za 2022. godinu, u kojem je izraženo pozitivno mišljenje na taj dokument, kao i na pravilnost poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj DPS-a za 2022. u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način, u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

„Revizijom pravilnosti je utvrđeno da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju“, navodi se u saopštenju DRI.

Mišljenje je donio Kolegijum DRI u sastavu: predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović – član Kolegijuma.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja DPS-a za 2022. dostavljen je Skupštini na upoznavanje, shodno potpisanom Protokolu o saradnji.

Foto: DRI

NIKŠIĆ PROGNOZA