Popović Kalezić: Bez političke volje za ključne promjene

Posmatračka misija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) preporučila je Crnoj Gori da propiše detaljna pravila za ovjeru potpisa podrške za predsjedničke kandidate, omogući provjeru korišćenja novca u kampanji, profesionalizuje Državnu izbornu komisiju (DIK). To su samo neke od preporuka Misije koja je pratila predsjedničke izbore u Crnoj Gori, a čiji izvještaj će se danas naći pred poslanicima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.

Preporuke Savjeta Evrope odavno je prepoznao NVO sektor, a CEGAS (Centar za građanske slobode) na to upozorava duži niz godina bez obzira da li je riječ o predsjedničkim, parlemantarnim ili lokalnim izborima.

„Nije bilo političke, a onda ni volje zakonodavne ni izvršne vlasti da dođe do izmjene konkretnih zakona koji se tiču izbornog zakonodavstva“, kazala je za Radio Crne Gore izvršna direktorica CEGAS-a Marija Popović Kalezić.

Što se tiče detaljnih pravila za provjeru potpisa podrške za predsjedničke kandidate ili liste, moralo bi postojati ovlašćenje nadležnog organa koji će kontrolisati potpise podnesene DIK-u, navodi Popović Kalezić.

„Određeno problematizovanje potpisa na koje je NVO sektor upozoravao još od 2018. godine nikada nije dobilo ni jedan pravni epilog. I to je jedan od velikih problema“, kazala je Popović Kalezić.

Provjera zakonitosti donacija koja bi se mogla uvezati i sa preporukom povećanja ovlašćenja i nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije takođe se tiče zakonskih ograničenja.

„Kako Zakona koji se odnosi na finansiranje političkih partija tako i krovnog zakona ASK-a. Iz razloga što sama kampanja kreće onog trenutka kada se raspišu izbori. A kontrola računa koji se predaju na uvid ASK-u kreće od momenta potvrđivanja lista ili kandidatura. Što znači da imamo veliki protok vremena gdje nema mogućnosti provjere donacija niti trošenja novca. I ovo jeste zakonski problem koji se isključivo zakonom može rješavati“, kazala je Popović Kalezić.

Ona dodaje da su promjene teško moguće bez profesionalizacije Državne izborne komisije.

„Problemi su vidljivi i kod prebivališta onih koji glasaju, ali i onih koji se kandiduju. Zakonska regulativa ni u tom dijelu nije odgovarajuća“, istakla je.

Izvršna direktorica CEGAS-a nije optimista da će neke od preporuka posmatračke misije biti prihvaćene na predstojećim izborima.

„Vremena je malo do 11. juna, a glavno je pitanje koliko imamo političke, ali i volje izvršne i zakonodavne vlasti da dođe do korjenitih promjena“, zaključila je Popović Kalezić.

Izvor, foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA