„Podrška usvajanju Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja“

Liberalna partija pruža punu podršku usvajanju Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, saopšteno je iz ove partije.

„Kao liberali vjerujemo da je obaveza države da prepozna potrebe svakog čovjeka u društvu i da omogući njihovo ostvarenje, pa se tako i ovaj Zakon tiče isključivo prava pojedinca da bude priznat i prepoznat pred institucijama sistema onakakv kakav jeste“, navode u saopštenju. 

Ovim rješenjem eliminiše se, kažu, nehumana i prevaziđena praksa prinudne sterilizacije od strane države lica koja bi promijenila rodnu odrednicu u zaničnoj dokumentaciji, a takav vrsta represije ne može i ne smije biti u rukama države.

„Dakle, ovaj Zakon isključivo reguliše pravo na promjenu imena, matičnog broja i oznake pola u dokumentima kako bi se ona uskladila sa stvarnim stanjem građanina, pa ostaje nejasno protivljenje pojedinih struktura ovakvom rješenju koje ovaj Zakon uopšte ne tangira niti obavezuje. Ovakva praksa prepoznata je u savremnim društvima i državama EU, koje obezbjeđuju pravo na samoodređenje poput Belgije, Danske, Finske, Irske, Luksemburga, Portugalije, Španije i drugih država Evrope, te bi Crna Gora, koja već ima kvalitetan zakonski okvir ljudskih prava, na ovaj način implementirala najsavremenija pravna rješenja i građanske slobode“, zaključili su u saopštenju. 

Foto: Liberalna partija

NIKŠIĆ PROGNOZA