„Podrška Planu rasta za Z. Balkan nije samo finansijska podrška, već i politička poruka“

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula kazao je da ga raduje podrška država članica EU Planu rasta za Zapadni Balkan, jer je shvata i kao političku poruku. Poručio je da se nada da će doprinijeti i jačanju demokratskih standarda u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Države članice EU potvrdile su politički sporazum o Instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan, kojim se regionu nudi šest milijardi eura dodatne finansijske pomoći u periodu od 2024. do 2027. godine.

„Odbori su danas snažno podržali Plan rasta za Zapadni Balkan. Kao supregovarač Evropskog parlamenta u Hrvatskoj, srećan sam s podrškom, jer to nije samo finansijska potpora već i politička poruka. Nadam se da će Plan osim ekon. benefita doprinijeti i jačanju demokratskih standarda u zemljama ZB“, poručio je picula na mreži Iks.

Predsjedništvo Savjeta EU i Evropski parlament postigli su 4. aprila privremeni sporazum o uspostavljanju Instrumenta za reformu i rast za Zapadni Balkan, koji je centralni dio Plana rasta za Zapadni Balkan koji je Evropska komisija predstavila u novembru 2023.

Očekuje se da će se instrumentom, kojim se pokriva period od 2024. do 2027. godine, partnerima EU na Zapadnom Balkanu obezbijediti do dvije milijarde eura u grantovima i četiri milijarde eura u kreditima. Kako je ranije saopšteno iz Saveta EU, instrumentom će biti dopunjen postojeći Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III) i značajno povećana finansijska pomoć regionu.

Cilj Instrumenta je da podrži partnere EU sa Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi u vezi sa EU, kao i da stimuliše njihovo ekonomsko približavanje EU na osnovu „ambizioznih reformskih agendi“.

Pored toga, Instrument će promovisati usklađivanje partnera sa vrijednostima, zakonima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU u cilju budućeg članstva u EU.

Foto: Twitter

NIKŠIĆ PROGNOZA