Planirali da zaposle još 2.837 ljudi, od toga 631 službenika u 2023. godini

Vlada u tehničkom mandatu premijera Dritana Abazovića usvojila je na sjednici, održanoj 20. aprila, djelimični kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2023. godinu po kojem je u državnoj upravi predviđeno zapošljavanje još 2.837 ljudi a od toga 631 samo za ovu godinu. Djelimični kadrovski plan za tekuću godinu sadrži podatke za 41 od 45 organa državne uprave, ali ne i za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije koji još nijesu dostavili taj dokument.

„Ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u organima koji su dostavili nacrte kadrovskih planova za 2023. godinu Upravi za ljudske resurse je 7.248. Ukupan broj zaposlenih izvršilaca je 4.411, od kojih 3.914 na neodređeno vrijeme, a 497 na određeno. U toku 2023. godine planira se zapošljavanje 631 izvršioca, od čega 435 na neodređeno vrijeme i 196 na određeno vrijeme“, navodi se u Vladinom dokumentu.

ENORMNO POVEĆANJE

Vladini podaci iz djelimičnog kadrovskog plana faktički znače da je sistematizacijama otvoren prostor da se u državnoj upravi zaposli još preko 30

odsto radnika na postojeće stanje, odnosno 2.837 što je enormno povećanje broja zaposlenih u državnoj upravi.

Novi podaci se razlikuju od podataka koje je takođe objavila Vlada pozivajući se na izvještaj Uprave za ljudske resurse od prije nekoliko nedjelja i ukazuju na rast broja sistematizovanih radnih mjesta za 100.

U državnoj upravi sistematizovano je, prema podacima iz ažuriranih kadrovskih planova, ukupno 7.148 radnih mjesta, dok je trenutni broj zapošljenih 4.952, stoji u Izvještaju Uprave za ljudske resurse za 2022. godine koji je usvojila Vlada krajem marta. Ti podaci se razlikuju i u broju sistematizovanih radnih mjesta ali i broju trenutno zapošljenih.

Ukupna cifra sistematizovanih radnih mjesta ali i broja potrebnih novozaposlenih biće još znatno veća imajući u vidu da kadrovski plan još uvijek nije dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije kao jedna od najvećíh organizacionih cjelina. Tamo je, prema procjenama Pobjede, po sistematizaciji iz prošle godine potrebno da se zaposli još najmanje 2.500 službenika. Dio tih zapošljavanja je već realizovan, kroz posebne odluke Vlade bez kadrovskog plana.

Da se radi o klasičnom partijskom zapošljavanju svjedoči i podatak da je u svim Vladinim upravama i ministarstvima planirano zapošljavanje svega deset pripravnika sa visokim i dva pripravnika sa srednjim obrazovanjem. Broj službenika koji će ispuniti uslov za odlazak u penziju je 46.

U dostavljenim obrazloženjima nacrta kadrovskih planova, kao razlozi za povećanje broja zaposlenih navode se, između ostalog, jačanje kadrovskih kapaciteta, posebno u dijelu poslova koji se odnose na informacione tehnologije i usaglašavanje normativnog okvira sa pravnom tekovinom EU, efikasnija borba protiv sive ekonomije, rada na crno, nelegalne eksploatacije šuma i šljunka, zaštite životne sredine i ekologije, efikasnijeg nadzora u oblasti obrazovanja.

ŽURBA

Kadrovski plan se donosi za kalendarsku godinu, u roku od 30 dana od dana donošenja Zakona o budžetu. Zakon o budžetu je donešen krajem pršle godine pa se žurba dovodi u vezu sa raspisanim prijevremenim parlamentarnim izborima.

Podatak od sistematizovanih 7.248 radnih mjesta odnosi se striktno na ministarstva i službe Vlade, ali ne i na zapošljene u ostalim segmentima javne uprave: Upravi policije, prosvjeti, zdravstvu, opštinama, raznim regulatornim agencijama kao i državnim elektroenergetskim kompanijama.

Nova procjena je da je na državnim jaslama makar 80 hiljada građana i taj broj je dramatično povećan posljednje dvije godine masovnim partijskim zapošljavanjem.

MASOVNO ZAPOŠLJAVANJE

Pobjeda je sredinom aprila objavila da je u Crnoj Gori u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu zapošljeno još dodatnih 38,6 hiljada građana.

„Prema podacima iz ankete o radnoj snazi, u 2022. godini, od ukupno 294.400 radno aktivnog stanovništva, čak 85 odsto je bilo zapošljeno, odnosno 251.200 ljudi. Broj zapošljenih u odnosu na prethodnu godinu je povećan skoro za petinu, 18,2 odsto, što govori da smo na pravom putu potpunog oporavka crnogorskog tržišta rada, a samim tim i naše ekonomije“, napisao je Abazović na društvenim mrežama pozivajući se na zvanične podatke Monstata koji redovno objavljuje anketu o radnoj snazi.

Zakon o finansiranju političkih stranaka i kampanja zabranjuje zapošljavanje u izbornoj godini, a 2023. jeste izborna godina. Izuzetak je ako je to zapošljenje neophodno i ako postoji sistematizovano radno mjesto ili Vlada to odobri posebnom odlukom.

Analiza Pobjede i uporedni podaci pokazuju da je ogromna većina tih novozapošljenih, preko 80 odsto, našla radno mjesto u javnoj upravi, državnoj upravi, državnim elektroenergetskim kompanijama, ali i opštinama, odnosno primaju plate iz državnog budžeta.

Pobjeda je objavila krajem februara da su Vlada u tehničkom mandatu, direktori javnih preduzeća i energetskih kompanija iz DF-a i Demokrata i opštine u kojima je na vlasti stara parlamentarna većina omogućili posljednjih deset mjeseci partijsko zapošljavanje za više od 11 hiljada građana do momenta raspisivanja predsjedničkih izbora.

Prema tadašnjim podacima Pobjede, Abazovićeva vlada je omogućila direktno zapošljavanje četiri hiljade građana, direktori energetskih kompanija nešto više od 2,5 hiljade, ostalo su zapošljavanja u opštinama, ali i u ostalim javnim preduzećima u vlasništvu države i opština.

Te informacije je i potvrdio Abazović koji se prije nove godine pohvalio da je tokom mandata 43. vlade od 28. aprila kreirano preko 10.000 novih radnih mjesta.

Skoro 99 odsto tih ,,kreiranih“ radnih mjesta je u javnom sektoru jer nije bilo otvaranja fabrika izuzev manjeg pogona za proizvodnju čipsa u Tuzima. Plate za tih novih 10 hiljada radnih mjesta su na teretu budžeta države i opština.

Izvor: Pobjeda
Foto: Vlada Crne Gore

NIKŠIĆ PROGNOZA