PES-u većina mjesta, NSD-u šef Skupštine, Demokratama sektor bezbjednosti

Pokretu Evropa sad (PES) trebalo da bi da pripadne većina mjesta u budućoj izvršnoj vlasti. To pokazuje izvod iz drafta koalicionog sporazuma koji potencijalni budući partneri namjeravaju da potpišu, a koji „Vijesti“ objavljuju.

Prema draftu sporazuma, predsjednika Vlade predlaže Pokret Evropa sad.

Zamjenika predsjednika Vlade za bezbjednost, politički sistem i unutrašnju politiku predlaže politički subjekt: Demokratska Crna Gora.

Potpredsjednika Vlade za evropske i spoljne poslove predlože politički subjekt: Demokratska Crna Gora.

Potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku sa resorom ministarstva ekonomskog razvoja predlaže politički subjekt: Albanski forum.

Potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu predlaže politički subjekt: CIVIS.

Politički subjekt EVROPA SAD predlaže:

Ministra saobraćaja i pomorstva, Ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministra evropskih poslova ,Ministra finansija, Ministra prosvjete, nauke i inovacija, Ministra pravde, Ministra rada i socijalnog staranja, Ministra zdravlja, Ministra energetike i rudarstva, Ministra vanjskih poslova

Politički subjekt DEMOKRATE predlažu:

Ministra unutrašnjih poslova, Ministra odbrane, Ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministra kulture i medija

Politički subjekt SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJE CRNE GORE predlaže:

Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ministra sporta i mladih

Politički subjekt ALBANSKI FORUM predlaže:

Ministra javne uprave

Politički subjekt ALBANSKA ALIJANSA predlaže:

Ministra ljudskih i manjinskih prava

Potpisnici Sporazuma su saglasni da u skladu sa raspodjelom potpredsjednici predsjedavaju Vladinim komisijama.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da Skupština Crne Gore bira najviše četiri potpredsjednika.

Potpisnici Sporazuma obavezni su podržati izbor rukovodstva Skupštine prilikom glasanja, na način što:

Predsjednika Skupštine Crne Gore predlaže politički subjekt NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA.

Jednog od potpredsjednika Skupštine Crne Gore iz reda parlamentarne većine predlaže politički subjekt EVROPA SAD.

Jednog od potpredsjednika Skupštine Crne Gore iz reda manje zastupljenog pola predlažu DEMOKRATE.

Jednog potpredsjednika Skupštine Crne Gore iz reda stranaka manjinskih naroda predlaže politički subjekt ALBANSKA ALIJANSA.

Jednog potpredsjednika Skupštine predlaže parlamentarna opozicija.

Izbor potpredsjednika Skupštine Crne Gore realizovaće se će istog dana kada se vrši izbor predsjednika Skupštine.

ROK VAŽENJA SPORAZUMA

Sporazum se zaključuje za period od 4 godine.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA