Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 52. sjednici kojom je predsjedavao premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Rješenje o razrješenju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Predraga Mitrovića, i Rješenje o imenovanju Slaviše Šćekića za novog člana,

2. donijela Rješenje o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj Irmi Selmanović,

3. donijela Rješenje o imenovanju Demira Nurkovića za savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj,

4. donijela Rješenje o razrješenju dva člana Savjeta za konkurentnost Mladena Grgića i Ivana Radulovića,

5. donijela Rješenje o imenovanju Gorana Strahinje i Arijane Nikolić Vučinić za članove Savjeta za konkurentnost,

6. donijela Rješenje o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomski sistem Marka Perunovića,

7. donijela Rješenje o imenovanju Miloša Rajkovića za savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomski sistem,

8. odredila Miloša Baletića za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Castello Montenegro” – AD Pljevlja, 

9. donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore u sastavu: Armend Milla, predsjednik, Bojan Ćulafić, zamjenik predsjednika, i članovi Draško Milić, Agron Ibrahimi, Andrijana Medojević, Miroslav Šćepanović, Marija Krgović, Ilir Harasani, Sandra Filipović, Goran Strahinja i Petar Smolović, i

10. predložila Skupštini akcionara „Castello Montenegro” AD Pljevlja da za članove Odbora direktora izabere: Maju Ivanović, Bojanu Mentović i Ninu Vukotić.

Foto: Gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA