Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade u tehničkom mandatu

Vlada u tehničkom mandatu je, na danas održanoj 53. sjednici kojom je predsjedavao predjsednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

-donijela Rješenje o postavljenju mr Aleksandra Memčevića za generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,

-donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Predraga Mitrovića, i Rješenje o imenovanju Slobodana Mikavice za novog člana,

-donijela Rješenje o imenovanju Mirjane Maslovar za državnu sekretarku u Ministarstvu kulture I medija,

-donijela Rješenje o razrješenju direktora JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom” Ilije Subotića, 

-donijela Rješenje o imenovanju Luke Radovića za direktora JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom”, 

-donijela Rješenje o razrješenju direktora JU Crnogorsko narodno pozorište Marka Baćovića,

-donijela Rješenje o imenovanju Vesne Vujošević Labović  za umjetničku direktoricu JU Crnogorsko narodno pozorište, 

-donijela Rješenje o imenovanju Ilije Subotića za direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište, 

-donijela Rješenje o određivanju Marije Lakić Barfus za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova,

-donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za energetiku u Ministarstvu kapitalnih investicija Sanji Pavićević, i

-predložila da se Boris Milić imenuje za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA