Ovo su kadrovska rješenja koja je usvojila Vlada

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 54. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Riješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora – rukovoditeljke Sektora za velike poreske obveznike u Upravi carina i prihoda Svetlane Krgović,

2. predložila Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera” AD Budva da za članove Odbora direktora izabere: Mijomira Pejovića, Krsta Rađenovića i Igora Krivokapića,

3. odredila Oliveru Popović za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera” AD Budva,

4. donijela Riješenje o razrješenje člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Stevana Stojovića,

5. donijela Riješenje o imenovanju Suzane Prelević za članicu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad,

6. donijela Riješenje o imenovanje dr Krsta Perovića za nacionalnog koordinatora za NATO,

7. donijela Riješenje o razrješenju zamjenice predsjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju dr Jovane Marović i članova ovog Savjeta Predraga Mitrovića, Džemala Lekića i Mladena Grgića,

8. donijela Riješenje o imenovanju Ane Novaković Đurović za zamjenicu predsjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i članova ovog Savjeta Slaviše Šćekića, Dejane Radović i Gorana Strahinje,

9. donijela Riješenje o prestanaku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova Aleksandre Mišurović,

10. donijela Riješenje o određivanju Aleksandre Mišurović v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova,

11. donijela Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Milice Jaramaz i članova ovog Odbora Dragana Čađenovića i Miljana Stanišića,

12. donijela Rješenje o imenovanju Vasa Bečanovića za predsjednika Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje i članova ovog Odbora Miloša Trivića i Marka Spaića,

13. predložila ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica da za članove Odbora direktora izabere Ljiljanu Jokić Kapa, Mensura Bošnjaka, Igora Rackovića i Tihomira Bogavca i

14. odredila Tanju Dašić za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Izvor: Pobjeda

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA