Otpremnine da vrate oni koji su uzeli

Skupštinski Odbor za antikorupciju utvrdio je, u odsustvu opozicije, Nacrt izmjena zakona o sprečavanju korupcije koji će nakon javne rasprave biti dostavljen na ekspertizu Evropskoj komisiji.

Predsjednik Odbora i poslanik Demokratskog fronta (DF) Dragan Bojović, rekao je da su na sjednicu bili pozvani i predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), ali da nisu došli, kao i da nisu ni učestvovali u radu radne grupe. On je najavio da će o Nacrtu zakona, nakon Prvomajskih praznika, biti održani jedan ili dva okrugla stola.

Nacrtom izmjena zakona o sprečavanju korupcije uvodi se definicija životnog stila javnih funkcionera, proširuje se krug onih koji ulaze u tu kategoriju, Agenciji se daje ovlašćenje da pristupa bankarskim podacima – bez traženja saglasnosti.

Takođe, funkcioneri se obavezuju da prijavljuju imovinu djece – bez obzira da li žive sa njima ili odvojeno.

To su neke od stvari koje su se u primjeni zakona pokazale kao problematične i na koje je često ukazivao i civilni sektor ali i eksperti Savjeta Evrope.

Predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Lazar Grdinić, ocijenio je juče da je Nacrtom zauzet konkretan i dobar kurs kad su u pitanju promjene tog, kako je rekao, strateškog propisa.

 On je kazao da će uvođenje kategorije životnog stila i davanje nadležnosti ASK-u a ispituje, omogućiti bolji rad Agencije. “Ona je u posljednje tri godine pokrenula samo nekoliko postupaka kad je u pitanju životni stil, a samo jedan je završio kod tužilaštva”, dodao je.

U pitanju je slučaj bivšeg ministra zdravlja Kenana Hrapovića.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica, ocijenio je da bez izmjena antikorupcijskog zakona nema djelotvorne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. “Imali smo nasljeđe nepotpunih propisa, kroz koje su se provlačile mnoge koruptivne prakse… Važna norma nacrta je da nije dozvoljeno ugovaranje otpremnine za slučaj prestanka javne funkcije predsjednika i člana organa upravljanja privrednog društva u državnom vlasništvu. Danas ovim želimo da blokiramo praksu da više to niko nikad ne bi radio. Zalažem se da se propiše povratno dejstvo ove norme radi zaštite javnog interesa”, podvukao je.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA