Odžić: Bivši DF nam ni u kom obliku ne može biti partner

Koalicija koju čine Socijaldemokratska partija (SDP), Socijaldemokrate (SD), Liberalna partija (LP) i građani, a koja će učestvovati na lokalnim izborima u Budvi, ima širok koalicioni kapacitet, ali joj nekadašnji Demokratski front (DF) u bilo kom obliku ne može biti ni programski ni ideološki blizak.

To je “Vijestima” rekao nosilac izborne liste pod nazivom “Čist izbor – Petar Odžić – SDP, SD, LP i građani”, Petar Odžić.

Poručuje da koalicija koju predvodi želi da Budvi vrati dostojanstvo, pomirenje posvađanim sugrađanima, ali i stabilnost lokalne uprave i da će biti bitan činilac buduće vlasti.

Smatra da ima prostora kroz reviziju planova nižeg reda, nakon donošenja Prostornog plana Crne Gore da se zaštiti preostali dio prostora budvanske rivijere koji nije napadnut betonizacijom. Ističe da je potrebno odmah revidirati odluku o privremenim lokacijama, kako opštinsku tako i u zoni Morskog dobra, kako bi se devastirani prostor u sezoni, oslobodio raznoraznog inventara i kako grad više ne bi ličio na jeftino vašarište.

Vaš slogan “Čist izbor”, šta to koalicija koju predvodite nudi građanima kao viziju bolje Budve?

Budva je posljednjih godina doživjela politički i moralni sunovrat. Hapšenje čelnog čovjeka, nefunkcionalnost sistema, medijska podmetanja i svađe unutar parlamentarne većine, pljačka javnih resursa u javnim ustanovama, nenamjensko trošenje sredstava građana, propali projekat “Budva prijestonica kulture”, neodržavanje sjednica parlamenta ključni su dokazi ove tvrdnje. Koalicija koju predvodim će Budvi vratiti dostojanstvo, posvađanim sugrađanima pomirenje, a lokalnoj samoupravi stabilnost, koju prethodnih godina nije imala. Zaustavićemo pljačku koja je ponovo aktuelna u nekim djelovima lokalne samouprave i preduzećima. Saniraćemo javne finansije u kojima je u u prošloj godini zabilježen najgori finansijski rezultat u istoriji, jer su rashodi bili za 17,5 miliona veći od prihoda. Otvorićemo u Budvi moderno porodilište, a mještanima Petrovca i Svetog Stefana podstanice hitne medicinske pomoći, mališanima besplatne vrtiće, nove garaže u Petrovcu i Budvi, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Buljaricu, Petrovac i Sveti Stefan, kao i mnogo drugih projekata važnih za naš grad. Razvijaćemo nedostajuće sadržaje. Obogatićemo kulturnu ponudu Budve i ojačati njen mediteranski identitet.

Da li ste spremni na postizborne koalicije i koje su to liste sa kojima ste spremni da razgovarate? Koja od dvije frakcije bivšeg Demokratskog frontaa (DF) koje imaju posebne liste Vam je programski bliža i sa kojom ste spremni pregovore?

Kao koalicija koja ne može računati na apsolutnu vlast, naravno da smo spremni da poslije 26. maja budemo bitan činilac koalicione vlasti koja će stabilizovati Budvu u svakom smislu. Razgovaraćemo sa političkim subjektima koji su spremni sa nama da podijele političke ideje i postulate naše koalicije, sa nultom tolerancijom na korupciju, kriminal i zloupotrebu javnih resursa i vizijom sanacije i održivog i ravnomjernog razvoja opštine. Našoj građanskoj i proevropskoj koaliciji, DF u bilo kom obliku ne može biti ni programski ni ideološki blizak. Mišljenja smo da je nekadašnji DF dosta štete nanio Budvi, dokazali su da se čak ni u apsolutnoj vlasti ne snalaze, pa će na izborima 26. maja dobiti adekvatan odgovor birača. Naša koalicija ima širok koalicioni kapacitet, jer iza nas stoje rezultati, bez afera i hapšenja, a dokazali smo da politika može da bude časno zanimanje.

Budva se suočava sa velikim problemom urbanističkog haosa, koji iz godinu u godine, dok su se mijenjale vlasti postaje sve izraženiji. Vidite li mogućnost sanacije prostora?

Mi smo politički subjekt koji je u prošlosti glasao protiv donošenja DUP-a Budva centar i DUP-a Petrovac centar, planova koji proizvode najviše haosa, kao i za moratorijume na gradnju u Budvi i Bečićima. Konstantno smo pozivali na stopiranje betonizacije prostora, pa sada samo možemo konstatovati da smo bili u pravu. Nažalost, dosta prostora u Budvi je trajno uzurpirano i devastiramo. Sanaciju štete moguće je vršiti postavljanjem javnih objekata/sadržaja, gdje god to prostor dozvoljava. Međutim, ima još puno atraktivnog prostora koji se mora adakvatno valorizovati i maksimalno zaštititi. Prije svega mislim na lokalitete Buljarice, Lučica, Skočiđevojke, ostrva Sveti Nikola i Jaza, koji moraju biti planski valorizovani i stavljeni u funkciju održivog turizma, uz zaštitu interesa lokalnog stanovništva. Poslije donošenja Prostornog plana Crne Gore, neophodno je napraviti reviziju svih planova nižega reda, kako bi se zaštitio preostali dio naše obale, uz akcenat na decentralizaciju i ponovno vraćanje nadležnosti lokalnim samoupravama.

Jedan od problema je i komunalni red, od problema buke, pa do nekontrolisanog zauzimanja javnih površina. Da li Vi vidite rješenje?

Opštinska odluka o komunalnom redu je uz neophodne izmjene i dopune kojim bi se normirale neregulisane stvari, dosta dobra. Međutim, problem je njena slaba primjena. Buka je jedan od glavnih komunalnih problema. Mišljenja smo da uz obaveznu primjenu limitatora buke, uz saradnju sa udruženjem ugostitelja, lokalna samouprava može da riješi ovaj decenijski problem. Kaznena politika za ove vrste prekršaja mora biti rigorozna, pogotovo u zoni Starog grada i šetalištima. Potrebno je odmah revidirati odluku o privremenim lokacijama, kako opštinsku tako i u zoni Morskog dobra, kako bi se devastirani prostor u sezoni, oslobodio raznoraznog inventara i kako grad više ne bi ličio na jeftino vašarište.

Veliki dio opštinske imovine je uzurpiran, neke atraktivne nekretnine su u bescijenje prodate? Koji je vaš plan da Opština postane zaista domaćin i povrati izgubljeno?

Polazna tačka rješavanja ovog problema je adekvatan popis imovine. Samo uz taj dokument možemo na valjan način sagledati probleme sa opštinskom imovinom, koja je ogromna. To će dati i mogućnost da se ispitaju sve eventualne zloupotrebe koje su činjene u prethodnom periodu i pokrenu sporovi kako bi se nadoknadila šteta. Opština Budva ima atraktivne lokacije, koje se svakako mogu staviti u funkciju i valorizovati se u cilju saniranja štete na devastiranim djelovima grada ili u funkciju daljeg održivog razvoja. Neke nedostajuće lokacije opština treba da kupi od privatnih vlasnika. U gradu koji nema pozorište, sud, bolnicu, veći dom za stare, garažne objekte, moderne kontejnerske stanice, parkove, razne sportske sadržaje.

Zapošljavanje u javnom sektoru postalo alat za dobijanje izbora

Opština Budva sa svojim preduzećima ima najglomazniji aparat, više od dvije hiljade zaposlenih. Kako vidite rješavanje ovog problema i stvaranja efikasne i funkcionalne administracije?

Partijsko zapošljavanje je posljednjih par godina uzelo previše maha. Zapošljavanje u javnom sektoru postao je alat za dobijanje izbora, i to je praksa sa kojom se mora prekinuti, zbog ugroženosti javnih finansija. Prekobrojno zapošljavanje je problem skoro svih lokalnih samouprava, kojem se mora na adekvatan i oprezan način pristupiti. Nisam za rješenja, kako bi naš narod rekao “preko koljena”, već za postepeno stvaranje uslova kojim će se jedan broj zaposlenih stimulisati na prelazak u privatni sektor, kroz adekvatne mjere za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i podsticajem novih preduzetnika. Siguran sam da je jedan dio zaposlenih uz adekvatnu otpremninu spreman da svojevoljno napusti lokalnu samoupravu, što se pokazalo uspješnim u periodu od 2017. do 2022. godine.

Foto: SDP

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA