(VIDEO) Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije

Odbor za antikorupciju utvrdio je nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.

Nacrtom je, između ostalog, predviđeno da Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ima pristup finansijskim i bankovnim računima javnih funkcionera, bez obzira na njihovu saglasnost.

Izmjenama se i ukida mogućnost da se za javne i državne službenike unaprijed ugovaraju otpremnine.

Sjednicu ste mogli pratiti uživo na našem portalu:

Bojović: Treba da pokažemo da politika i etika idu zajedno

Bojović je rekao da imovina svih u CG treba da bude transparentna, legalna, javna…

„Treba da pokažemo da politika i etika idu zajedno. Da ne važi preduslov da je svaki političar po definiciji – lopov“, rekao je Bojović.

Prema njegovim riječima, uvođenje dodatne transparetnosti  i kontrolnih mehanizama samo može da doprinese težnji da se konačno etika uvede u politiku.

Vučinić: Transparentnost nije dovedena u pitanje

Poslanik Radničke partije Maksim Vučinić rekao je da je transparentnost, javnost podataka, prijava imovine i prhoda uopšte nije dovedena u pitanja.

„Kolega Vučurović je sa razlogom rekao zašto se ne provjerava imovina svih, pa i ljudi iz NVO sektora“, rekao je Vučinić.

Đurnić: Intencija da se otkriju prikriveni prihodi i imovina

Ana Đurnić iz Instituta alternativa kazala je da je intencija ovog zakona da se otkriju prikriveni prihodi i imovina.

„Životni stil najbolje može da pokaže da li neko troši više od onoga što prijavljuje da zaradi“, rekla je Đurnić. 

Ivanović: Kontrolna uloga Skupštine u svim organima u državi, zašto ne bi bila i u Agenciji

Poslanik SNP Dragan Ivanović rekao je da je posebna novina, koja treba da raščisti da li ASK treba da podnosi izvještaj radu Skupštini Crne Gore.

„Kontrolna uloga Skupštine je u svim organima u državi, zašto ne bi bila i u Agenciji“, rekao je Ivanović.

Vučurović: Nevjerovatno da današnjoj sjednici ne prisustvuje niko iz ASK

Poslanik DF-a Jovan Vučurović rekao je da je nevjerovatno da današnjoj sjednici ne prisustvuje niko iz Agencije za sprečavanje korupcije.

„Nevjerovatno je da direktorica ASK-a Jelena Perović ili neko od njenih saradnika nije danas ovdje, a vidjeli smo da su na okruglim stolovima podijelili neke žestoke kritike na račun ovog zakona. Važnije im je da se pojave na nekom okruglom stolu, a ne na Odboru, što dovoljno govori koliko su svjesni svoje uloge“, rekao je Vučurović.

Vučurović je kazao da bi ASK možda trebalo da se bavi i „segmetnom nekih drugih kategorija društva, posebno dijela NVO koji se bavi političkim analizama i koji ima svoje favorite“.

„Bilo bi korektno da znamo kako svi troše novac u Crnoj Gori. Ako se to traži od javnih funkcionera, a mi to podržavamo, tako bi bilo dobro da vidimo kako i ostali segmenti društva troše sredstva za rad“, rekao je Vučurović.

Koprivica: Bez izmjena antikoprupcijskog zakonodavstva nema djelotvorne borbe protiv korupcije

Poslanik Demokrata Momo Koprivica rekao je da bez izmjena antikorupcijskog zakonodavstva, bez reformi, nema djelotovorne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. 

„Imali smo nasleđe nepotpunih, nefikasnih propisa, punih korisnih nejasnoća, kroz koje su se svakako provlačile mngoe koruptivne prakse, koje su dovodile u pitanje pravni poredak i narušavale javni interes“, rekao je Koprivica. 

Naglasio je da je dio zakona veoma značajna norma za zaštitu javnog interesa – da nije dozvoljeno ugovaranje otpremnine za slučaj prestanka javne funkcije predjsednika i člana organa upravljanja privrednog društva u državnom vlasništvu.

„Godinama smo gledali uzgovaranje otpremnina između direktora javnih preduzeća i istih tih preduzeća koje su bile u iznosu i po 70,80 hiljada…Danas ovim zakonom želimo blokirati tu praksu“, rekao je Koprivica. 

Grdinić: Žao nam je što nismo imali komunikaciju sa ASK

Predstavnik MANS-a Lazar Grdinić rekao je da je zauzet konrketan i dobar kurs, kada su u pitanju izmjene ovog zakona.

„U javnosti su svima puna usta priče o borbi protiv korupcije, ali se na konkretnom polju djelovanja malo toga dešava. Sačekaćemo mišljenje Evropske komisije, to je jedna od najvažnijih adresa, kada je u pitanju ovaj zakon“, rekao je Grdinić.

Kazao je da im je žao što nisu imali komunikaciju sa ASK, koja je, kako je istakao, morala biti dio ovog procesa.

Rekao je da je činjenica da se izmjenama zakona uvode nove kategorije podataka koje će funkcioneri prijavljivati.

„Ne samo što će ih prijavljivati, već će Agencija biti u obavezi da ih objavi, što će omogućiti bolju kontrolu javnosti, medija, NVO sektora. Mislim da je i u interesu javnih funkcionera da budu što transparentniji o svojim prihodima i imovini, jer samim tim njihov integritet neće biti na udaru javnosti svakodnevno, kao što je sad“, rekao je Grdinić.

Pojasnio je da se izmjenama zakona predviđa da će javni funkcioneri od sada morati da prijavljuju imovinu i prihode za sve članove porodice, nezavisno žive li sa njima u zajednici ili ne.

Između ostalog, rekao je da je jedna od najkonkretnijih izmjena uvođenje kategorije „životnog stila“.

„Imali smo slobodno tumačenje javnosti da li Agencija treba da se bavi time, iako je svima vidljivo da javni funkcioneri i članovi njihovih porodica žive značajno bolje, nego što njihovi prihodi i imovina to omogućavaju“, naveo je Grdinić.

Poručio je da će MANS insistirati da se određene izmjene uvedu.

„Javnost treba da bude svjesna da će se na kraju svesti sve na političku volju“, rekao je Grdinić.

Ana Đurnić iz Instituta alternativa kazala je da su se trudili da odole da nacrtom ne propisuju stvari koje ja ASK mogao da radi, ali nije htio.

Bojović: Predstavnici ASK dobili poziv za sjednicu, nisu se pojavili

Zamjenik predsjednika Odbora za antikorupciju Dragan Bojović kazao je da su na sjednicu pozvali i predstavnike Agencije za sprečavanje korupcije, koji se nisu pojavili.

„Odbili su da učestvuju i u radu radne grupe. Poziv i dalje ostaje otvoren. Imamo u planu i da organizujemo i okrugle stolove, kako bismo dobili što više sugestija i kako bismo dobili što bolji zakonski tekst“, naveo je Bojović.

On je podsjetio da je Kolegijum predsjednice Skupštine na sjednici 27. decembra prošle godine donio zaključak, kojim se formira radna grupa za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.

„Taj zakjljučak je donesen na osnivu izvještaja i zaključka koji je usvojen na plenumu u decembru. Radna grupa, koiju je formirala Skupština pripremila je nacrt“, naveo je Bojović.

On je rekao da je riječ o radnoj verziji, koja ja otvoren za sve sugestije i predloge, te da je namjera da se na današnjoj sjednici otvori diskusija o ovoj temi.

Podsjećamo, poslanik Demokratskog fronta i zamjenik predsjednika Odbora za antikorupciju, Dragan Bojović, kazao je ranije da će ASK imati pristup finansijskim i bankovnim računima javnih funkcionera, bez obzira na to da li su oni sa tim saglasni ili ne.

“To će doprinijeti da se proaktivnije ispitaju razni prikriveni, of šor i drugi računi, za koje smo samo sporadično mogli da čujemo kroz afere koje su se otkrivale u medijima”, naveo je Bojović.

Prema njegovim riječima, funkcioneri bi bili obavezni da izvještavaju o imovini i prihodima svoje djece i kada ona napuste zajedničko domaćinstvo.

“Bili smo svjedoci raznih “osamostaljivanja” sinova najviših državnih funkcionera, koji su preko noći postajali “uspješni” biznismeni i milioneri”, rekao je Bojović.

On je kazao da se novim odredbama ukida mogućnost da se unaprijed ugovaraju otpremnine za javne funkcionere i državne službenike, čime je nanošena impozantna finansijska šteta budžetu svih građana.

On je naveo da su predložene odredbe koje se odnose na praćenje „životnog stila“ javnih funkcionera, kada je ASK dužna da reaguje po službenoj dužnosti.

On je naveo da će, kako je predloženo, stupanjem na snagu ovih izmjena, prestati mandat sadašnjem Savjetu Agencije.

„Savjet bi trebalo da se profesionalizuje, dobiće šire nadležnosti, tako da je i logično da se sprovede postupak izbora Savjeta u skladu sa novim nadležnostima“, rekao je Bojović.

Foto: Skupština/YouTube screenshot

NIKŠIĆ PROGNOZA