„Nakon izvještaja EK na Vladi je ogroman posao“

Izvještaj Evropske komisije koji je predstavljen na samom početku mandata nove Vlade treba da im služi kao putokaz u kojem pravcu moraju voditi svoju politiku i da ona mora biti usmjerena na popravljanje stagnirajućih ocjena koje se već godinama unazad ponavljaju, saopšteno je iz Građanske alijanse.

„Evropska komisija je i u ovom izvještaju prepoznala i jasno ocijenila kritično stanje u oblastima pravosuđa, borbe protiv torture i nehumanog postupanja, napada na novinare, diskriminacije i drugih. Tako će se odmah na početku vidjeti da li je ova Vlada proevropski orijentisana kako se kroz narative njenih zvaničnika predstavlja ili ne“, kazala je Aleksandra Dubak iz Građanske alijanse. 

Dubak poručuje da ne smijemo dozvoliti da sačekamo i naredni izvještaj u VD stanju u pravosudnim organima jer na taj način se narušava kredibilitet cjelokupnog sistema, a građanima ne uliva nadu da će se njihov položaj popraviti.

„Zato se odmah na agendi mora staviti izbor predsjednika Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca, izbor predsjednika Privrednog suda itd, odnosno čelnih ljudi u punom mandatu“, poručuje Dubak. 

Kako je kazala, bilo je za očekivati da će Evropska komisija prepozati i nefunkcionalnost Ustavnog suda, u kojem je potrebno što hitnije riješiti pitanje nedostajućeg sudija imajući u vidu način odlučivanja. 

Nova Vlada će, kako ističe Dubak, morati da prioritizuje reformu izbornog zakonodavstva jer smo unazad godinu dana svjedočili zloupotrebama istog, gdje je ono služilo većinski za ubiranje političkih poena.

„Činjenica da je Evropska komisija ocijenila da nije postignut napredak u oblasti reforme pravosuđa i da se ono suočava sa dubokom institucionalnom krizom govori da je na novoj Vladi ogroman posao i time su jasno postavljeni prioriteti kojima se moraju voditi tokom trajanja mandata“, poručuje ona. 

Dubak navodi da je po pitanju poštovanja osnovnih ljudskih prava, sa pravom akcenat stavljen na neefektivnu implementaciju zakona jer se to najbolje odražava u odnosu na najugroženije kategorije društva.

„Pa zato imamo romsku populaciju koja se i dalje nalazi na marginama društva u svakom pogledu, veliki broj žena žrtava nasilja, neriješene slučajeve napada na novinare, žrtve torture i prekoračenja policijskih ovlašćenja. Po pitanju ratnih zločina, odnosno nalaza EK da je Crna Gora ostvarila napredak u domaćem procesuiranju ne nalazimo da su rezultati Specijalnog državnog tužilaštva u tom domenu bili dovoljno dobri“, ističe Dubak. 

Evropska komisija je, kako dodaje, stavila akcenat i na važnost sprovođenja efikasnih i nezavisnih istraga u cilju rešavanja policijske torture.

„Ovdje je itetako važno raditi na podizanju kapaciteta sudija, tužioca i policijskih službenika po pitanju eliminacije torture ali implementacije standarda Evropskog suda za ljudska prava, raditi na jačanju kvaliteta dokaznog postupka, a onda i adekvatnog sankcionisanja policijskih službenika protiv kojih se vode postupci za prekoračenje ovlašćenja“, poručuje Dubak. 

Cjelokupan izvještaj je, zaključuje Dubak, odlična agenda za budući rad nove Vlade, pa u slučaju da je prihvate sigurna je da će im u toj varijanti međunarodna zajednica ali i civilni sektor biti partneri.

Foto: Građanska alijansa

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA