Nacionalni savjeti i Vijeća iniciraće izmjene Zakona o ljudskim i manjinskim pravima

U prostorijama Srpskog nacionalnog vijeća danas je održan sastanak predsjednika nacionalnih savjeta i vijeća Crne Gore.

Usaglasili su, saopšteno je, zajednički nastup Savjeta manje brojnih naroda u cilju boljeg budžetskog pozicioniranja u 2024. godini, jer očegledno je da su postojeća sredstva nedovoljna za elementarno funkcionisanje  i rad Savjeta.

“Dogovoreno je da se zajednički podnesu inicijative izmjene zakonskih rješenja Zakona o ljudskim i manjinskim pravima Crne Gore, koje se tiču statusa nacionalnih savjeta.  O inicijativi će biti obaviješteni Ministartstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Odbor za ljudska prava i slobode,  Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i drugi zaintresovani subjekti za prava i položaj manje brojnih naroda Crne Gore”, navedeno je u saopšenju.

Sastanku su prisustvovali predsjednici  Srpskog nacionalnog savjeta,Hrvatskog nacionalnog vijeća, Bošnjačkog vijeća, Nacionalnog savjeta Albanaca, Savjeta Muslimana i Romskog savjeta.

foto:Srpski nacionalni savjet

NIKŠIĆ PROGNOZA