Milatović pokreće sjutra konsultacije sa NVO sektorom

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović počeće sjutra konsultacije sa predstavnicima nevladinih organzacija (NVO) u vezi sa unapređenjem vladavine prava i ključnim reformskim izazovima.

Iz Službe za informisanje predsjednika, saopšteno je da će Milatović, uvažavajući doprinos NVO društvenim promjenama, u toku mandata kontinuirano organizovati sastanke sa predstavnicima organizacija civilnog društva, na različite teme.

U pozivu za sjutrašnji sastanka Milatović je naveo da ubrzanje evropskog puta Crne Gore zahtijeva angažovanje svih društvenih aktera.

„Imajući u vidu aktivnu ulogu civilnog sektora u procesu evropskih integracija Milatović smatra važnim da podrška naporima NVO bude prepoznata i na institucionalom nivou”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je jedan od ciljeva sastanka i uspostavljanje redovne komunikacije u procesu unapređenja javnih politika.

Navodi se da visok nivo podrške javnosti članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji ukazuje da građani očekuju od svojih predstavnika da aktivnosti na tom polju budu apsolutni politički prioritet.

“Osim toga, mnogi važni reformski procesi koji su započeti u prethodnom periodu zahtijevaju veće zalaganje ka uspostavljanju vladavine prava i funkcionalnih demokratskih institucija”, kaže se u saopštenju.

Milatović je u pismu nvo naveo i da je dužnost svih nosilaca javnih funkcija da svoje aktivnosti i djelovanje stave u službu ostvarivanja upravo ovih ciljeva.

“Ovaj sastanak je važan imajući u vidu da se zacrtani ciljevi mogu ispuniti samo zajedničkim djelovanjem, i predstavlja prvi korak izgradnje partnerstva i saradnje institucije predsjednika sa civilnim sektorom ka ostvarivanju rezultata od nacionalnog interesa”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Dnevno

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA