Milanković: Usvojeni Akcioni plan za mlade u Glavnom gradu značajno bolji u odnosu na prethodni

Danas usvojeni Lokalni akcioni plan za mlade za 2024. godinu na sjednici Skupštine Glavnog grada, značajno je unaprijeđen u odnosu na prethodni, kazala je Jelena Milanković, predsjednica Mladih Evrope.

“Iznos od gotovo milion eura budžetskih sredstava kojima raspolažu svi organi i službe, koji su uključeni u sprovođene aktivnosti, ohrabruje da će se ovom planu pristupiti kvalitetno sa konkretnim benefitima za mlade.  Pregledom planiranih aktivnosti uočen je značajan korak unaprijed, što je posebno vidljivo u predviđenom budžetu Kancelarije za mlade, koji je za 150 odsto veći u odnosu na prethodno usvojeni Akcioni plan (za 2021.). Aktivnija participacija mladih biće omogućena kroz povećanje učešća KZM u predmetnim aktivnostima za 60 odsto”, ističe Milanković.

Kako je dodala, istraživanja govore da su teme koje najviše opterećuju mlade, njih preko 40.000 u Podogrici, zapošljavanje i unapređenje ekonomskog standarda.

“Uzevši ovaj podatak u obzir, smatram ključnim to što ovaj strateški dokument predviđa 329,000 eura za aktivnosti u oblasti zapošljavanja i preduzetništva”, navodi Milanković.

Pohvalna je, kaže, inciijativa ka jačanju saradnje sa Delegacijom EU i Evropskom kućom, promocija Erasmus+ programa, izgradnja dijaloga sa NVO sektorom, te planirani napori na međusektorskoj saradnji sa ministarstvima i organima Glavnog grada.

“Sveukupno, usvajanje ovog plana još jedan je od krupnih koraka ka unapređivanju aktivnosti gradske uprave i kvaliteta života u našem gradu, tokom prethodnih godinu dana. S tim u vezi, Mladi Evrope su stava da je važno održati konstruktivnu podršku radu gradonačelnice Injac i svih službi i organa Glavnog grada, kako bi nastavili implementaciju planiranih aktivnosti”, zaključila je Milanković.

Foto: PES

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA