MANS: Ponovo naložena provjera Đukanovićeve imovine, ASK već dvije godine ignoriše pravosnažnu presudu

Krajem prošlog mjeseca Upravni sud je, odlučujući po zahtjevu MANS-a, ponovo donio odluku kojom obavezuje Agenciju za sprječavanje korupcije (ASK) da sprovede zakoniti postupak provjere imovine bivšeg Predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića.

Prva presuda po tužbi MANS-a donijeta je još 2021. godine, podsjećaju iz te organizacije, ali je ASK do danas nije izvršio, niti odgovorio na zahtjev Upravnog suda da mu dostavi spise predmeta o do sada sprovedenoj provjeri imovine Đukanovića.

“MANS je još u aprilu 2019. godine ASK-u podnio inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja da li je Đukanović prekršio Zakon o sprječavanju korupcije kada je iz godišnjih izvještaja o prihodima i imovini izostavio informaciju da posjeduje kolekciju ručnih satova koji na tržištu vrijede više miliona eura.  Agencija je odgovorila da imovina koju je Đukanović prijavio u potpunosti odgovara onome što je „registrovano u zvaničnim evidencijama državnih organa“, ali i propustila da od Đukanovića traži izjašnjenje o porijeklu skupocjenih satova.   Odlučujući po tužbi na ovakvu odluku ASK-a, Upravni sud je još u septembru 2021. godine donio presudu u korist MANS-a i konstatovao da postupak provjere od strane ASK-a nije sproveden u skladu sa zakonom, te im naložio da donesu novo, zakonito rješenje”, saopštili su iz MANS-a.

 U presudi se takođe navodi, ističu iz MANS-a, da je ASK bila dužna da sprovede takozvani „ispitni postupak i zatraži izjašnjenje javnog funckionera“, imajući u vidu da se radi o imovini za koju se ne vodi evidencija kod državnih organa.

Kako dvije godine nakon toga AKS još uvijek nije izvršila pomenutu presudu, MANS je od Upravnog suda zatražio da donese takozvanu meritornu odluku – upravni akt kojim bi se zamijenilo rješenje koje ASK već dvije godine odbija da donese.

“Iz Upravnog suda su nas informisali da nisu u mogućnosti da donesu pomenuti upravni akt jer ASK nije dostavio spise predmeta koji se odnose na provjeru Đukanovićeve imovine. Umjesto toga, Upravi sud je ASK-u ostavio novih 30 dana da izvrši presudu iz 2021. godine i pokrene zakoniti postupak provjere Đukanovićeve imovine. Ovakvo postupanje ASK-a kada su u pitanju visoki državni funkcioneri je još jedna potvrda sumnji u objektivnost i nepristrasnost ove institucije, na šta se u kontinuitetu ukazuje i u izvještajima relevantnih međunarodnih institucija, uključujući i Evropsku komisiju.

Iz MANS-a poručuju da će nastaviti da prate rad ASK-a i da insistiraju da  Zakon o sprječavanju korupcije bude jednak za sve, “te da donošenje odluka bude podređeno javnom, a ne bilo čijem privatnom ili političkom interesu“.

NIKŠIĆ PROGNOZA