Lekić: Nije potreban 30. avgust, već popravni ispit

Lider Demosa Miodrag Lekića poručio je da Crnoj Gori nije potreban nastavak 30. avgusta, već popravni ispit i to za građenje pravne države, racionalne ekonomije i duhovno-vrijednosnog jedinstva zemlje.

Tokom susreta delegacije SNP-DEMOS i delegacije PES-a, ističe Lekić, bilo je uočljivo da je proces konstitisanja vlade, kojem prethodi konstituisanje parlamentarne većine, još uvjek u nekom zaletu.

“Na sastanku sam ukazao da je najprije neophodno imati svijest o dubini krize u Crnoj Gori danas. Da ozbiljne, pa i riskantne poremećaje crnogorskom društvu ne mogu sakriti propagandni vatrometi koji izgleda postaju dominantan oblik vođenja politike ovdje”, navodi Lekić.

Dodaje da ne bi bilo dobro da se vlast sastavlja po nekom obrascu trgovačko-dioničaraskog društva.

“Smatram da vlast treba da se konstituiše i na osnovama zahtjeva građana od 30. avgusta 2020. koji su, pored odredjenih rezultata, uglavnom iznevjereni”, navodi Lekić.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA