Koprivica: Imamo obavezu da društvo učinimo imunim na korupciju

Međunarodni dan borbe protiv korupcije je prilika da se još jednom ukaže da će Vlada Crne Gore uložiti napore usmjerene na suzbijanju korupcije i jačanju organa za sprovođenje zakona, kroz sveobuhvatnu reformu zakonodavnog i strateškog okvira, kao i pune podrške sudstvu i tužilaštvu u njihovoj borbi protiv korupcije, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

On je podsjetio da su na ovaj dan 2003. godine Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije, čiji su ciljevi unapređenje mjera za efikasno sprječavanje i rješavanje ovog problema.

„Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su u srži procesa pristupanja Evropskoj uniji“, istakao je Koprivica.

Kako je naveo, Crna Gora kao punopravna članica Ujedinjenih nacija i kao država koja pretenduje članstvu u Evropsku uniju ima obavezu i zadatak da društvo u kome živimo učini imunim na korupciju, i kroz jačanje pravnog i ekonomskog okvira stvori društvo jednako za sve i sa jednakim šansama.

„Sa druge strane, korupcija ugrožava poslovnu sigurnost, smanjuje ulaganja i ometa funkcionisanje privrede, i što je još važnije, potkopava povjerenje u vlade, javne ustanove i demokratiju. Stoga, suzbijanje korupcije nije jednostavan zadatak, a započinje oporavkom institucija, koje nikad više ne smiju djelovati politički motivisano, selektivno i po diktatu nenadležnih lica, vrlo često onih koja bi trebala biti na udaru zakona, čemu svjedočimo i ovih dana, kada se otkrivaju afere u koje su umiješani čak i rukovodioci organa zaduženih za borbu protiv korupcije. Antikorupcijska je borba koja se tiče svih nas i zahtjeva da svi budemo uključeni“, poručio je Koprivica.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA