Komisija će pregledati prijave NVO

Članovi Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu će na sjutra zakazanoj sjednici formirati tehničku komisiju koja će pregledati prijave po javnom pozivu za pridružene članove iz nevladinog sektora i akademske zajednice.

“Nakon toga će se odbor ponovo sastati, u roku od nekoliko dana, i izabrati pridružene članove. U planu su i druge aktivnosti odbora koje bi se sprovele takođe u predstojećoj sedmici, a koje su tematskog karaktera, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata”, kazao je “Vijestima” kopredsjednik Odbora Vasilije Čarapić (PES).

Skupština je usvojila odluku o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu 29. decembra prošle godine.

“Odbor se obrazuje radi sljedećih ciljeva – sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva i uspostavijanje punog povjerenja javnosti u izborni proces”, piše u odluci.

Prema Odluci o formiranju odbora, do tri člana NVO mogu biti pridruženi članovi Odbora.

Odbor bi trebalo da, do kraja godine, definiše predloge zakona o izboru odbornika i poslanika, o biračkom spisku, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Među zadacima tog skupštinskog tijela je i analiza primjene zakona o ličnoj karti, o crnogorskom državljanstvu i o političkim partijama, uz eventualnu pripremu predloga izmjena i dopuna zakona ukoliko se ispostave korisnim i neophodnim za realizaciju postavijenih ciljeva.

“Zatim jačanje sveukupnih kapaciteta, profesionalizma i transparentnosti organa značajnih za izborne procese, ukijučujući Državnu izbornu komisiju i Agenciju za sprečavanje korupcije, čiji je cilj, imeđu ostalog, i jačanje povjerenja javnosti u njihov rad”, predviđeno je predlogom odluke.

Zadatak Odbora je i dalja dogradnja i izmjena opštih ambijentalnih uslova za sprovođenje izbora, koja podrazumijeva definisanje predloga Kodeksa etičkog ponašanja u izbornim kampanjama, definisanje rješenja o načinu održavanja lokalnih izbora u svim jedinicama lokalne samouprave u jednom danu.

Foto: YouTube/prtsc

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents