Jelena Radonjić v.d. glavne administratorke Prijestonice Cetinje

Diplomirana pravnica Jelena Radonjić imenovana je za vršiteljku dužnosti glavne administratorke Prijestonice Cetinje.

Jelena Radonjić rođena je 28. marta 1978. godine na Cetinju, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet Univerzitetu Crne Gore je završila na u Podgorici, a u Beogradu je položila pravosudni ispit.

Kod Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore obavlja pripravnički staž, u periodu od 2001. do 2004. godine, a od 2004. do 2007. godine radila je kao samostalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Dalju karijeru nastavlja kao pomoćnica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, odnosno kao rukovoditeljka Sektora za opšte poslove, za koju je imenovana 2007. godine. Posljednja dva mandata obavljala je funkciju pomoćnice generalnog sekretara, kao rukovoditeljka Sektora za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine Crne Gore, sve do 2023. godine kada joj istekom mandata prestaje i radni odnos.

Foto: Prijestonica Cetinje

NIKŠIĆ PROGNOZA