Jakić: Kovač pokušava da obmane javnost

Državni sekretar Ministarstva pravde Sreten Jakić rekao je da iskazuje žaljenje zbog ličnih insinuacija prethodnog ministra pravde, Marka Kovača, koji pokušava da putem medija a povodom veoma aktuelne teme obmane javnost. Jakić je rekao da Kovač želi da ga predstavi nedostojnim za obavljanje funkcije državnog sekretara u Ministarstvu pravde, na koju je imenovan odlukom Vlade.

„Naime, reagujući na prijavu koju je ministar pravde Andrej Milović podnio SDT-u, a u vezi brisanja Artana Kurtija iz Registra kaznene evidencije Ministarstva pravde, prethodni ministar pravde istakao je da je moja malenkost postupila po rješenju o brisanju od 12. juna 2020. godine, pa sam – prema njegovom tumačenju – trebao biti obuhvaćen navedenom prijavom. Isključivo zbog odgovornosti prema crnogorskoj javnosti želim da naglasim da sam kao samostalni savjetnik II u Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju u skladu sa opisom svog radnog mjesta iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji postupao po svim rješenjima dostavljenim radi njihovog sprovođenja u Registar kaznene i prekršajne evidencije“, izjavio je Jakić. 

Zbog laičke javnosti, kaže, shodno opisu poslova radnog mjesta na koje je bio raspoređen, nije imao niti prava niti obaveze da kontroliše zakonitost rješenja, već isključivo da vrši izmjene podataka u Registru kaznene i prekršajne evidencije, na osnovu dostavljenih rješenja i drugih podataka podobnih za vršenje izmjena podataka sadržanih u kaznenoj evidenciji.

„Na kraju, želim da vjerujem da je do propusta u predmetu za koji je već duže vrijeme javnost zainteresovana, došlo zbog obima posla ili nepažnje, i želim koleginici koja je rješenje donijela, a radi se o tadašnjoj generalnoj direktorici, da to i dokaže“, izjavio je Jakić. 

Foto: gov.me

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA