Izvještaj o medijskom predstavljanju tokom kampanje za lokalne izbore u Budvi i Andrijevici

Agencija za elektronske medije (AEM) objavila je izvještaj o medijskom predstavljanju tokom kampanje za lokalne izbore u Budvi i Andrijevici.

Lokalni izbori – Budva

Ukupno trajanje medijskog predstavljanja, tokom kampanje za lokalne izbore u Budvi, u posmatranim televizijskim programima, za period od 10. maja do 24. maja, iznosilo je 189.292 sekundi ili približno 52 sata i 34 minuta.

Najviše medijskog predstavljanja emitovano je u programu TV Budva (44,5 odsto) i na Parlamentarnom programu (31,7 odsto ukupnog medijskog predstavljanja). U programima TV Prva i Adria TV emitovano je oko 5,6 odsto, na Prvom programu TVCG 4,3 odsto, dok je na TV Vijesti emitovano četiri odsto ukupnog medijskog predstavljanja. Na TVCG 2 emitovano je oko 3,4 odsto, dok je u programu TV Nova M emitovano 0,55 odsto, a u programu TV E 0,40 odsto ukupnog medijskog predstavljanja.

Količina medijskog predstavljanja po izbornoj listi (Budva)

Od ukupnog medijskog predstavljanja posvećenog izborima, najviše je ostvarila lista „Za budućnost Budve – Budva otvoreni grad“ (NSD, DNP, SNP, PZP, UCG, DEMOS, Prava CG, Radnička partija, Slobodna CG) (21 odsto). Slijedi lista „Dr Vujičić Božidar – Za stvarne promjene“ koja je ostvarila 14 odsto, zatim „URA – Dr Dritan Abazović – Drugačije!“ sa ostvarenih 12 odsto i „Budva naš grad – Nikola Jovanović“ sa ostvarenih 11 odsto medijskog predstavljanja.

Lista „Evropa sad – Budva ima šansu – Dr Predrag Zenović“ ostvarila je 10 odsto, „Crnogorska evropska Budva – Novak Adžić – CEP“ devet odsto dok su liste „Budva može bolje! Prof. dr Nikola Milović – Demokratska partija socijalista CG“ i „Demokrate – Ojačaj. Obnovi. Oživi. – Budva odlučuje – Đorđe Zenović“ imale učešće od po osam odsto u ukupnom medijskom predstavljanju.

Najmanje učešće u ukupnom medijskom predstavljanju imala je lista „Čist izbor – Petar Odžić (SDP, SD, LP i građani)“ – sedam odsto.

Značajna količina predstavljanja obezbijeđena je besplatno, kroz informisanje o predizbornim aktivnostima, posebne sadržaje i oglašavanje u programima posmatranih emitera. Plaćeno medijsko predstavljanje je dominantno bilo zastupljeno u programu lokalnog javnog emitera TV Budva, ali i u programima TV Vijesti i Adria TV.

Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula 10 postupaka, protiv šest emitera, a u vezi sa medijskim predstavljanjem. Podnijet je jedan prigovor (na rad TV Budva) zbog prikrivenog medijskog predstavljanja, koji je odbijen.

Lokalni izbori – Andrijevica

Ukupno trajanje medijskog predstavljanja, tokom kampanje za lokalne izbore u Andrijevici, u posmatranim televizijskim programima, za period od 17. do 31. maja iznosilo je 28.951 sekundi ili približno osam sati i dva minuta.

Najviše medijskog predstavljanja emitovano je na Parlamentarnom programu (55,1 odsto ukupnog medijskog predstavljanja). Osim na Parlamentarnom, medijsko predstavljanje za izbore u Andrijevici emitovano je i u programima TVCG 1 i Adria TV (po 15,7 odsto), TV Prva (12,7 v) i TV Vijesti (0,8 odsto).

Količina medijskog predstavljanja po izbornoj listi (Andrijevica)

Najviše medijskog predstavljanja odnosilo se na listu „SNP – Demokrate – Odvažno. Odlučno. Odgovorno – Andrijevica se pita“ (20 odsto). Slijedi lista „Za budućnost Andrijevice – Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Prava Crna Gora, Slobodna Crna Gora“ sa 19 odsto, „Za budućnost naše djece – Andrijevica“ i „Pokret Evropa sad – Nova šansa za Andrijevicu – Dr Dragana Vučević“ sa učešćem od po 17 odsto, zatim „Grupa građana Vasojevićki pokret ujedinjenja – Vesko Raketić“ – 12 odsto, lista „Ujedinjena Crna Gora – Za našu Andrijevicu“ – 10 odsto. Lista „Andrijevica može bolje“ – DPS Srđan Mašović ostvarila je najmanje učešće u ukupnom medijskom predstavljanju – pet odsto.

Sva količina predstavljanja obezbijeđena je besplatno, kroz informisanje o predizbornim aktivnostima, posebne sadržaje i oglašavanje u programima posmatranih emitera.

Za vrijeme trajanja kampanje za lokalne izbore u Andrijevici, Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula dva postupka protiv dva emitera, a u vezi sa medijskim predstavljanjem. Agencija nije dobila nijedan prigovor povodom kršenja pravila o medijskom predstavljanju tokom kampanje za izbore u Andrijevici.

Važan sistemski pristup u formulisanju prava i obaveza medija

Zaključak Agencije za elektronske medije (AEM) jeste da je medijsko predstavljanje, u načelu, adekvatno raspoređivano i emitovano unutar označenih blokova, dok su emiteri poštovali obavezu dostavljanja evidencija emitovanog medijskog predstavljanja.

Važno je istaći da tokom izbornih kampanja u Budvi i Andrijevici, Agenciji nije podnijeta nijedna žalba na rad emitera od strane predstavnika izborne liste ili nadležnih državnih organa za sprovođenje izbornog postupka.

Agencija ukazuje da je sprovedena medijska kampanja istakla važnost sistemskog pristupa u formulisanju zakonskih rješenja koja preciziraju prava i obaveze medija, nadležnih organa za sprovođenje zakona i svih drugih subjekata koji su na direktan ili indirektan način uključeni u izborni proces i medijsko predstavljanje u toku njega.

Na kraju, Agencija naglašava potrebu revidiranja zakonskog okvira na način da se izbjegnu preklapanja ili odsustva nadležnosti i obezbijedi efikasnost u nadzoru, prevenciji i sankcionisanju. S tim u vezi, ističemo važnost sljedećih pitanja:

– usaglašavanje terminologije i rokova kroz tri zakona;

– početak izborne kampanje;

– redefinicija političkog oglašavanja (političko oglašavanje tokom izborne kampanje i van nje; predmet i subjekti oglašavanja);

– efikasan nadzor i mjere za sankcionisanje nedozvoljenog medijskog predstavljanja (medijsko predstavljanje bez usvojenih pravila);

– prikriveno medijsko predstavljanje / političko oglašavanje (definicija, odgovornost, efikasan nadzor i mjere za sankcionisanje);

– besplatno političko predstavljanje kod komercijalnih emitera i plaćeno političko predstavljanje kod javnih emitera;

– prava i obaveze lokalnih javnih emitera tokom izbornih procesa u opštini osnivaču i drugim opštinama.

Kompletan izvještaj o medijskom predstavljanju tokom kampanje za lokalne izbore u Budvi i Andrijevici dostupan je na sajtu Agencije – www.aemcg.org.

Foto: AEM

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA