Izabrana v.d. predsjednice Savjeta žena partije Biram Crnu Goru

Na sinoć održanoj I sjednici novog saziva Predsjedništva partije Biram Crnu Goru, a imajući u vidu značaj uloge Savjeta žena, koji treba da doprinese boljem položaju žena u društvu, poštovanju njihovih prava u skladu sa evropskim standardima, aktivnom učešću u politici i samoj partiji na svim nivoima, za v.d. predsjednice Savjeta žena Biram Crnu Goru izabrana je mr Jelena Jovanović, doktorand međunarodne bezbjednosti na Univerzitetu Donja Gorica, saopšteno je iz te partije.

“Jovanović je rođena 1988. godine u Baru. Osnovne studije iz oblasti međunarodnih odnosa završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Magistrirala je političke nauke na istom fakultetu. Radila je u nastavi, ali ima i dugogodišnji analitičarski staž. Autor je mnogih naučnih radova iz oblasti zabrane diskriminacije”, naveli su iz Biram Crnu Goru.

Polazeći od poštovanja principa ravnopravnosti kada je u pitanju zastupljenost žena i muškaraca u politici i uopšte, posebno u pogledu rukovodećih nivoa, kao i djelovanja Savjeta žena naše partije u svrhu ukidanja svih oblika diskriminacije prema ženama u svim segmentima društva, stvaranja jednakih mogućnosti i šansi pri zapošljavanju, jednake plate za rad jednake vrijednosti i promovisanja principa rodne ravnopravnosti, Jovanović posebno ističe potrebu jasne profilacije žena u Crnoj Gori kao jednako sposobnih i prisutnih u svim procesima.

“Zalagaću se da žene u našoj partiji imaju priliku, ali i ohrabrenje da iskoriste svoje potencijale i time doprinesu radu Savjeta, ali i društvu u cjelini”, naglasila je Jovanović.

“Kako Biram Crnu Goru nastoji da ojača saradnju sa NVO i ostalim subjektima koji promovišu implementaciju rodne ravnopravnosti i osnaživanje materijalne i ekonomske nezavisnosti žena, kao najvažnije ističem potrebu da rodna ravnopravnost u radu Savjeta bude suštinska i vidljiva kroz konkretne postupke, a ne samo u narativu. U tom cilju, naša partija će nastaviti da se zalaže za pravednije društvo u kojem su žene jednako zastupljene i u kojem se poštuju sva njihova prava”, zaključuje Jovanović.

izvor,foto:CDM

NIKŠIĆ PROGNOZA