Injac na Samitu gradonačelnika u Skoplju

Samit Globalnog parlamenta gradonačelnika 2023. godine okupio je u Skoplju 150 gradonačelnika iz cijelog svijeta, a među njima je i gradonačelnica Podgorice Olivera Injac. Tema samita je „Moćni, angažovani i humani gradovi: obezbjeđivanje demokratije i razvoj za buduće generacije“. Cilj samita, koji su otvorili predsjednik Republike Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i Danela Arsovska, gradonačelnica Skoplja, je da okupi gradonačelnike da podrže i uzdignu ulogu gradova i lokalnih lidera u pružanju boljeg, demokratskog, održivog i inkluzivnijeg svijeta za sve.

Govoreći na samitu gradonačelnica Olivera Injac istakla je da je uloga lokalnih vlasti izuzetno važna za izgrađivanje demokratskih društva.

– Upravo mi gradonačelnici, demokratiju na dnevnoj osnovi prezentujemo građanima kroz najbližu saradnju sa njima. Naši rezultati, kada su vidljivi, kada postoji visoko kvalitetni javni servisi, to presudno utiče na povjerenje i zadovoljdstvo građana. Svakako, da bi mogli da isporučimo demokratske rezultate građanima, na lokalnom nivou, važno je da radimo na održivom razvoju, otpornoj ekonomiji i inkluzivnoj demokratiji prije svega imajući u fokus ciljeve održivog razvoja koji uključuju različite aspekte ljudskih prava i sloboda ali i druge teme vezane za klimatske promjene, urbani razvoj i slično. U tom kontekstu izdvojila bih među najvažnijim karakteristikama urbani razvoj i održivu ekonomiju kroz investicije, a odmah zatim i političke i društvene komponente demokratije. Kada kažem politička demokratija mislim na proaktivno učešće građana, predstavnika lokalnih udruženja i mjesnih zajednica u procesima odlučivanja. Posebno mislim na njihovu proaktivnu ulogu u djelovima grada gdje žive u odnosu na naše odluke i na politike koje treba da implementiramo – kazala je gradonačelnica Injac.

Granočelnica Injac je u obraćanju učesnicima samita poseban naglasak stavila na brojne teme od značaja za društvene procese.

– To su svakako socioekonomska i kulturna pitanja, a posebno ističem saradnju sa civilnim društvom, omladinskim organizacijama te udruženjima koja se bave rodnim pitanjima, problemima OSI, marginalizovanim grupama i slično – kazala je Injac.

Gradonačelnica Injac je kao doprinos prevazilaženju izazova i unapređenju usluga na lokalnom nivou u interesu građana istakla upravo njihovo uključivanje u procese odlučivanja.

– Najjasnija i najglasnija poruka je da u cilju izgradnje povjerenja i demokratskog upravljanja moramo sve više da uključujemo građane, otkrivamo koje su to njihove potrebe jer demokratija je uspješna samo ukolko su građani maksimalno uključeni – zaključila je Olivera Injac.

foto:Glavni grad/arhiva

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA