I ova Vlada želi u Savjet bezbjednosti UN

Vlada će nastaviti da sprovodi kampanju za kandidaturu Crne Gore za nestalnu članicu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) u periodu 2026-2027. godine.

To je, između ostalog, navedeno u Nacrtu srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027.

“Članstvom u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Crna Gora potvrđuje svoj kredibilitet u međunarodnoj zajednici. Kao članica jednog od glavnih organa UN, svojim glasom i aktivnim učešćem, Crna Gora bi aktivno doprinosila i jednom od ključnih ciljeva UN, očuvanju međunarodnog mira. Na unutrašnjem planu, članstvom u SB UN bi se jačali profesionalni kapaciteti organa državne uprave”, piše u dokumentu objavljenom na sajtu Vlade.

Kako je navedeno, pripremljen je predlog plana aktivnosti i budžeta za realizaciju kampanje, za koju je zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova.

Sprovođenje kampanje za kandidaturu Crne Gore za nestalnu članicu u Savjetu bezbjednosti UN, bilo je u i srednjoročnom programa rada i bivših vlada Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića.

Bivši premijer Dritan Abazović tražio je u junu prošle godine od Pokreta nesvrstanih zemalja, na ministarskom sastanku u Bakuu, da daju podršku Crnoj Gori da postane nestalna članica Savjeta bezbjednosti UN 2026. i 2027. godine.

Savjet bezbjednosti je ključno tijelo UN čiji je cilj očuvanje globalnog mira i bezbjednosti. Ima15 članica, pet stalnih i deset nestalnih, i može da uvede sankcije ili odobri upotrebu sile kako bi se očuvali ili povratili mir i bezbjednost.

Stalne članice Savjeta bezbjednosti su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kina, Rusija i Francuska. One mogu (bilo koja od njih) da stave veto na svaku odluku o kojoj raspravlja Savjet.

Deset država se svake dvije godine bira na mjesto nestalnih članica Savjeta bezbjednosti UN.

Vlada se, kako je navedeno u Nacrtu srednjoročnog programa njenog rada, priprema za predsjedavanje Crne Gore Komitetu ministara Savjeta Evrope 2026 -2027.

Komitet ministara je tijelo Savjeta Evrope za donošenje odluka i čine ga ministri vanjskih poslova država članica ili njihovi stalni diplomatski predstavnici u Strazburu. Komitet ministara odlučuje o politici Savjeta Evrope i odobrava budžet i program aktivnosti.

“Aktivnosti se sprovode u skladu sa Statutom Savjeta Evrope kojom se predsjedavanje rotira po engleskom alfabetu na polugodišnjem nivou, pri čemu je predviđeno da Crna Gora predsjedava organizacijom u periodu novembar 2026 – maj 2027”, piše u Vladinom dokumentu.

U Nacrtu je navedeno da će Crna Gora tokom 2026. i 2027. predsjedavati još pet regionalnih inicijativa.

Osim toga, Vlada planira da zadrži stoprocentnu usklađenost sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU u oblasti snakcija, kao i da broj službenika MVP koji su pohađali bar jedan program stručnog usavršavanja u organizaciji Diplomatske akademije i/ili programa međunarodne saradnje poveća sa 46 u 2023. na 90 2027. godine.

Foto: Vlada Crne Gore

NIKŠIĆ PROGNOZA