Hajduković: Zaštititi novinare, visoka korupcija i dalje problem

Izvještaj Posmatračke misija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za predsjedničke izbore danas je pred poslanicima PSSE. Izvještaj je u skupštinsku proceduru uputio šef misije Džozef O’Rajli.

Poslanik PSSE iz Hrvatske Domagoj Hajduković kazao je da u Crnoj Gori i dalje postoji visok nivo korupcije, politizacije medija ali i zabrinutost u vezi sa nezavisnošću sudstva.

„Dobro je što je jedna preporuka, u vezi sa Ustavnim sudom, djelimično riješena“, rekao je Hajduković. 

On je rekao da su izbori bili uglavnom fer i u skladu sa zakonodavstvom, ali da treba ispuniti sve ranije preporuke Savjeta Evrope i razmotriti promjenu kodeksa i samog izbornog zakona. Posebno se založio za zaštitu novinara. 

Sjednica PSSE je počela aplauzom za poslanika Adnana Dibranija, koji je spasio u Podgorici dijete u Morači, zbog čega je dobio ovacije. 

Posmatračka misija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) preporučila je Crnoj Gori da propiše detaljna pravila za ovjeru potpisa podrške za predsjedničke kandidate, kao i da omogući provjeru zakonitosti donacija i korišćenja kredita u kampanji.

Prema mišljenju članova Misije, Crna Gora treba da odgovori na sve prethodne preporuke Venecijanske komisije i OEBS-a i da izvrši reforme u zakonskom okviru koji reguliše izbore, počevši od izbornog zakona. 

„Posebno da se u izborni zakon unese dovoljna regulativa za drugi krug izbora, osnov za poništavanje izbornih rezultata od strane suda, procedure za tabelarni prikaz rezultata i rješavanje izbornih sporova, odgovornost članova izborne komisije za kršenje zakona i kandidata za falsifikovanje potpisa, uz sprečavanje članova Državne izborne komisije da glasaju po političkoj liniji o ključnim odlukama“, piše u izvještaju. 

Crnoj Gori se predlažem da da preispita uslov stalnog boravka birača ili kandidata i obezbijedi njegova kompatibilnost sa međunarodnim standardima. Takođe, i da obezbijedi stalnu funkcionalnost Ustavnog suda, koji je finalna adresa za žalbe. 

„Da propiše detaljna pravila o ovjeri potpisa na listama podrške za predsjedničke kandidate, da preduzme sveobuhvatnu zakonodavnu reformu pravnog okvira za finansiranje kampanje, posebno regulative kampanje u cilju sprečavanja zloupotrebe državnih resursa u svrhe kampanje. Takođe, da omogući provjeru zakonitosti donacija i korišćenja kredita, predviđajući djelotvorne sankcije za kršenje pravila o finansiranju kampanje i efikasan nadzor“, naglasili su iz posmatračke Misije PSSE. 

Predlaže se i da se povećaju ovlašćenja i sredstva Agenciji za sprečavanje korupcije, ali i da se poboljša zaštita novinara i osigurati nezavisnost medija, kao ključnog elementa za uravnoteženo praćenje izbornih kampanja. 

Službenoj Podgorici se preporučuje i da da preduzme konkretne mjere protiv nedovoljne zastupljenosti žena u političkom životu i izbornoj administraciji, da poboljša dostupnost biračkih mjesta za osobe sa invaliditetom, i napokon, da obezbijedi da se svi nedostaci uočeni na dan izbora otklone na odgovarajući način.  Ovaj posao, kako su predočili, treba da se obavi u okviru saradnje PSSE sa Crnom Gorom i u bliskoj saradnji sa Venecijanskom komisijom.

Podsjetimo, kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović novi je predsjednik Crne Gore nakon drugog kruga izbora 2. aprila, kada je ubjedljivo pobijedio Mila Đukanovića, dosadašnjeg predsjednika države. Na predsjedničkim izborima učestvovalo je sedam kandidata a izbore su uz PSSE pratili i posmatrači OEBS-a i Evropskog parlamenta. 

Izvor: Portal RTCG

Foto: pace.coe/printscreen

NIKŠIĆ PROGNOZA