Glavni grad je u budžetu računao i poreske prihode Opštine Zeta: Od poreza manje 1,2 miliona

Budžet Glavnog grada po osnovu poreza na nepokretnost do kraja godine ne može da računa na 1,2 miliona eura jer su u postupku utvrđivanja ove stavke bile obuhvaćene nepokretnosti sa teritorije Opštine Zeta, saopštio je Balša Špadijer, v.d. sekretara za finansijske poslove i analizu budžeta. Špadijer je na jučerašnjoj centralnoj javnoj raspravi o rebalansu budžeta za ovu godinu, naveo da je to cijena razgraničenja sa Opštinom Zeta.

– To će ostati kao prihod Opštini Zeta i za taj iznos mi moramo da umanjimo sopstvene prihode. Ubuduće ćemo mroati da budemo dosta oprezniji kada je u pitanju taj prihod. Takođe, negdje je u najavi otpis velikih potraživanja po tom osnovu jer dug po zakonu zastarijeva i više nemamo mogućnost aplate. U pitanju su milionski iznosi i kada budemo imali preciznije podatke izaći ćemo u javnost i iznijeti ih. Nažalost, neka neažurnost na tom planu je omogućila da, nečijim luksuzom i neradom, izgubimo milionsku korist – rekao je Špadijer.

Budžet Glavnog grada za ovu godinu bio je planiran na 106,5 miliona eura, ali je rebalansom smanjen za oko 880.000 pa je gradska kasa u konačnom planirana na 105.620.000 eura. Od ovog iznosa na tekuću budžetsku potrošnju ići će 47.259.200, na otplatu duga 2.950.000, otplatu obaveza iz prethodnog perioda 4.572.000, a za kapitalni budžet 50.838.800 eura.

Špadijer je naveo da su rebalans budžeta uslovila tri razloga.

–Prvi razlog je izmjena propisa koji se odnose na oblast zarada koje nijesu bile poznate u momentu donošenja odluke o budžetu Glavnog grada za 2023. godinu. Izdaci za bruto zarade su sa prvobitno planiranih 12,7 miliona eura rebalansirane na 15,8 miliona eura. Ova promjena u kolektivnom ugovoru je direktno uticala na povećanje za zarade cirka 3,12 miliona eura. Drugi razlog koji je doveo do rebalansa su više prenijeta sredstva iz 2022. godine u 2023. godinu. Bilo je planirano da se prenese 11,2 miliona eura a prenijeto je 20,9 miliona ili 9,7 miliona eura više u odnosu na prvobitni plan. Treći razlog odnosi se na promjenu dinamike povlačenja sredstava usled promjene dinamike realizacije pojedinih komponenti za projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“ – zbog kašnjenja konačnog nacrta idejnog i Glavnog projekta, planirano povlačenje sredstava nije bilo moguće realizovati u planiranom iznosu u ovoj godini. Zbog toga su planirana sredstva za ove namjene predviđena u manjem iznosu od 14,3 miliona eura – rekao je Špadjer.

On je naveo da će finansiranje Glavnog grada biti oslonjeno na sopstvene prihode.

Odbornik Građanske inicijative 21. maj Aleksandar Zeković tražio je pojašnjenje koliko se iz budžeta godišnje izdvaja za pravosnažne sudske presude kada je u pitanju obeštećenje zbog ujeda pasa, na šta je Balša Špadijer rekao da ostaju pri stavu da se to treba dodatno ispitati jer se po tom osnovu izdvajaju velika sredstva.

–Pola troška snosimo mi, a pola preduzeće Čistoća – rekao je Špadijer.

Vršilac dužnosti direktora Čistoće Denis Hot saopštio je da je ovo preduzeće od 2019. godine do kraja jula ove godine zbog ujeda pasa isplatilo 560.000 eura, koliko je i izdvojio i Glavni grad.

Još se misle nadvožnjak ili podvožnjak ka Starom aerodromu

Odbornik PES-a Dragutin Vučinić je kazao da se nada da je opredijeljenih 100.000 za izgradnju mosta preko Širalije signal da se Grad konačno okrenuo i Piperima. On je predložio da se rebalansom predvidi i izgradnja Bulevara Save Kovačevića ali i rekonstrukciju Ulice Vojislavljevića.

Balša Špadijer je saopštio da su svi ovi projekti obuhvaćeni rebalansom budzeta.

–Kada je u pitanju nastavak izgradnje Bulevara Save Kovačevića sa podvožnjakom – imamo projekat, ali i određene probele u realizaciji. Očekujem da ćemo ići sa tom realizacijom do kraja godine. Kada je u pitanju Ulica Vojislavljević i tu radimo intezivno – naveo je Špadijer.

Kada je u pitanju Bulevar Save Kovačevića ja sam prije tri dana imao razgovor sa rukovodstvom željeznice, saopštio je Dragan Senić.

–Tu treba srušiti određeni dio koji ima Željeznička infrastruktura. Mi ćemo staviti na papir da vidimo šta je ekonomski isplativije, da li da se tu radi nadvožnjak sa krivinom ili podvožnjak – rekao je Senić.

Foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA