Formirana Komisija za provjeru biračkih spiskova povodom izbora u Andrijevici i Budvi

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), na prijedlog ministra Danila Šaranovića, formiralo je Komisiju za provjeru biračkih spiskova i timove za praćenje realizacije obaveza povodom lokalnih izbora u Andrijevici i Budvi.

“Komisija ima zadatak da provjeri sve procedure koje se odnose na sređivanje baze podataka i registara koji su uvezani sa zbirkom podataka biračkog spiska radi obezbjeđenja njihove međusobne usklađenosti i tačnosti, kao i sređivanje same zbirke podataka. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima Ministarstvo unutrašnjih poslova već vrši svakodnevne terenske provjere svih promjena prebivališta kako bi se osigurala relevantnost izbornog procesa”, navodi MUP.

 

Takođe, cijeneći ulogu svih aktivnih subjekata u sprovođenju izbornog procesa, te polazeći od toga da je imperativ Ministarstva blagovremen, proaktivan i u skladu sa zakonima transparentan rad, predloženo je formiranje timova u cilju praćenja ažurnosti i tačnosti biračkog spiska od dana raspisivanja izbora za odbornike u opštinama Andrijevica i Budva do dana proglašenja konačnih rezultata.

“Zadatak timova je praćenje, usmjeravanje i organizacija realizacije obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova koje proizilaze iz izbornih zakona, za vrijeme trajanja izbornog procesa”, ističe MUP.

Podsjećamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao organ nadležan za vođenje biračkog spiska, vodi birački spisak u skladu sa izbornim zakonima koji su u skladu sa Ustavom Crne Gore.

foto:twitter-MUP

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA