Dukaj: Jačanje saradnje Hrvatske i Crne Gore u oblasti javne uprave

Ministar javne uprave Maraš Dukaj sastao se sa ministrom pravosuđa i uprave Hrvatske, Ivanom Malenicom.

Ključne teme konstruktivnog sastanka bile su reforma javne uprave, upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, Digitalna akademija, motivisanje i zadržavanje kadrova i druge.

Ministar Dukaj je prezentovao prioritete, ciljeve i zadatke Ministarstva javne uprave, sa akcentom na reformu javne uprave, proces decentralizacije i jačanja sistema lokalne samouprave. On je izrazio zahvalnost Hrvatskoj na snažnoj političkoj i ekspertskoj podršci Crnoj Gori, posebno u procesu evropskih integracija.

“Strategija reforme javne uprave 2022-2026 predstavlja krovni strateški dokument za unapređenje javne uprave u Crnoj Gori. Dokument je rađen u inkluzivnom procesu, sa visokim stepenom uključenosti svih zainteresovanih strana, što je prepoznato kao primjer dobre prakse”, kazao je ministar Dukaj.

Naglasio je da je Evropska komisija u svom izvještaju za Crnu Goru pozdravila usvajanje novog strateškog dokumenta i ohrabrila Crnu Goru da nastavi na putu reforme javne uprave.

“Realizujemo aktivnosti u oblasti upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. Definisana je Nacionalna mapa puta za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom, kao i Komunikacioni plan. Na ovaj način ćemo standardizovati procese rada u čitavoj javnoj upravi, te nastaviti sa razvojem e-servisa za potrebe građana i privrede”, zaključio je Dukaj.

Ministar Malenica je istakao značaj sajber bezjednosti i pozdravio je aktivnosti koje je Crna Gora preduzela u tom pravcu. Malenica je u nastavku predstavio projekat Ministarstva pravosuđa i uprave kad su u pitanju lokalne samouprave sa ciljem poboljšanja i unapređenja kvaliteta usluga lokalnih samouprava. On je takođe naglasio jednu od najznačajnijih reformi u oblasti javne uprave, a to je Zakon o platama u javnom sektoru.

„Obostrano je izraženo očekivanje da će se saradnja Crne Gore i Hrvatske nastaviti i u narednom periodu, kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata i da će dvije zemlje ojačati saradnju i nastaviti da razmjenjuju najbolje prakse i iskustva, u oblasti reforme javne uprave, upravljanja ljudskim resursima i kontrole kvalitetom javne uprave“, navode iz MJU.

Foto: MJU

NIKŠIĆ PROGNOZA